4/21/2021

Terjemah Fathul Muin

thumbnail
Nama kitab: Terjemah Fathul Muin Judul asal: Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din ( فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين...
3/01/2021

Terjemah Matan Ajurumiyah: Gramatika Dasar Bahasa Arab

thumbnail
Terjemah Matan Al-Ajurumiyah (Jurmiyah) kitab ilmu Nahwu. Kitab ilmu nahwu atau kaidah bahasa Arab paling populer di pesantren salaf untuk ...
2/28/2021

Terjemah Matan Tajwid Al-Jazariyah

thumbnail
Nama kitab: Matan Al-Jazariyah (متن الجزرية) Pengarang: Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhamad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazar...
2/23/2021

Terjemah Aqidatul Awam

thumbnail
Nama kitab: Terjemah Aqidatul Awam (Aqidah Al-Awam) Nama kitab asal: Matnu Aqidatil Awam (akidah dasar untuk orang awam) Pengarang kitab: ...
2/02/2021

Terjemah Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah

thumbnail
Highlight kitab Risalah Aswaja Hasyim Asy'ari Ada beberapa pernyataan penting dari Kyai Hasyim Asy'ari dalam kitab ini. Antara lai...

Terjemah Sullamut Taufiq

thumbnail
Nama kitab: Terjemah Sullamut Taufiq (Sullam Al Taufiq) Judul asal: Sullamut Taufiq ila Mahabbatillah alat Tahqiq Nama asal kitab dalam tu...

Terjemah Tauhid Sanusiyah (Ummul Barahin)

thumbnail
Nama kitab: Terjemah Matan Tauhid Aqidah Sanusiyah Nama kitab asal: Al-Aqidah Al-Shughra Ummul Barahin fi Al-Aqaid ( العقيدة الصغرى: أم ال...