Pengamalan Masdar dan Isim Fail seperti amal fi'ilnya

Pengamalan Masdar dan Isim Fail seperti amal fi'ilnya. samakanlah mashdar fi'il-nya dalam hal beramal, baik dalam keadaan di-

Pengamalan Masdar dan Isim Fail

Nama kitab:  Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:  
Pengarang: Ibnu Malik ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama lengkap yang dikenal di Arab: Abu 'Abd Allah Jamal al-Din Muḥammad ibn Abd Allāh ibn Malik al-Ta'i al-Jayyani
Kelahiran: 600 Masehi,   Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu & sharaf (shorof)

 

Daftar isi

  1. Pengamalan Masdar
  2. Pengamalan Isim Fail
  3. Kembali ke kitab Terjemah Alfiyah ibnu Malik
     

 إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ

PENGAMALAN MASHDAR

بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلْ  *** مُضَافَاً أوْ مُجَرَّدَاً أَوْ مَعَ أَلْ


Mulhaq-kanlah (samakanlah) mashdar fi'il-nya dalam hal beramal, baik dalam keadaan di-mudhaf-kan, atau dalam keadaan mujarrad, atan disertai dengan al.

إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلّ ***  مَحَلَّهُ وَلاِسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ


Apabila mashdar berupa fi'il yang disertai an atau ma berarti mashdar menduduki tempat fiil Bagi isim mashdar depat beramal.

وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضِيْفَ لَهْ ***  كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ بَرَفْعٍ عَمَلَهْ


Dan sesudah men jar kan lafaz yang di mudhaf-kan kepadanya lengkapkanlah pengamalannya dengan nashab atau dengan rafa

وَجُرَّ مَا يَتْبَعُ مَا جُرَّ وَمَنْ  ***  رَاعَى فِي الاتْبَاعِ الْمَحَلَّ فَحَسَنْ


Dapat di-jar-kan lafaz yang mengikuti lafaz yang di jar-kan. Bagi orang yang tetap memelihara dalam kaitan ini dianggap baik pula.

إِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِل

i'malu Isim fa'il / amal isim fa'il

كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ ***  إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ


Isim fa'il dapat disamakan dengan fi'il-nya dalam hal amal, apabila tidak mengandung makna fi'il madhi.

وَوَلِيَ اسْتِفْهَامَاً أوْ حَرْفَ نِدَا  *** أَوْ نَفْياً أوْ جَا صِفَةً أَوْ مُسْنَدَا


Isim fa'il letaknya mengikuti istifham, atau huruf nida, atau nafi, atau berkedudukan sebagai sifat atau musnad.

وَقَدْ يَكُوْنُ نَعْتَ مَحْذُوْفٍ عُرِفْ  *** فَيَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِف


Terkadang isim fail berkedudukan sebagai naat lafaz yang di- buang dan yang telah diketahui, maka ia berhak menyandang amal yang telah disebutkan tadi.

وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ فَفِي الْمُضِي *** وغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ارْتُضِي


Apabila isim fail berkedudukan sebagai shilah al, maka baik dalam fi'il madhi maupun lainya, pengamalannya dapat diterima.

فَعَّالٌ أوْ مِفْعَالٌ أوْ فَعُوْلُ *** فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ


Fa'aalun, atau mifaalun atau fa'uulun yang mengandung makna katsrah (banyak) dapat berkedudukan sebagai isim fa'il.

فَيَسْتَحِقُّ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ  ***  وَفِي فَعِيْلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِل


Maka berhak untuk beramal seperti isim fa'il. Tetapi sedikit yang memakainya dalam lafaz yang berwazan fa'iilun dan fa'ilun.

وَمَا سِوَى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُعِلْ  *** فِي الْحُكْمِ وَالْشُّرُوْطِ حَيْثُمَا عَمِلْ


Selain lafaz yang berbentuk mufrad disamakan dengannya dalam hal hukum dan syarat-syaratnya agar dapat beramal.

وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالِ تْلِوَاً وَاخْفِضِ *** وَهْوَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِي


Nashab-kanlah dengan pengamalan ini lafaz yang mengikutinya dan khafadh-kanlah, tetapi untuk me-nashab-kan lafaz selainnya merupakan suatu keharusan.

وَاجْرُرْ أَوْ انْصِبْ تَابِعَ الَّذِي انْخَفَض  *** كَمُبْتَغِي جَاهٍ وَمَالاً مَنْ نَهَضْ


Jarkanlah atau nashab-kanlah lafaz yang mengikuti lafaz yang di- khafadh-kan seperti "Mubtaghi jaahin wa maalan man nahas" (orang yang mencari kedudukan dan harta benda adalah orang serakah).

وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لاسْمِ فَاعِلِ *** يُعْطَى اسْمَ مَفْعُوْلٍ بِلاَ تَفَاضُلِ


Semua syarat yang telah ditetapkan bagi isim fa'il dapat diberla kukan terhadap isim maful tanpa ada bedanya.

فَهْوَ كَفِعْلٍ صِيغ لْلمَفْعُوْلِ فِي  *** مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَفَافَاً يَكْتَفِي


Yakni isim maful itu dapat diungkapkan untuk menunjukkan makna fi'il-nya, contoh "al mu'thaa kafaafan yaktafi" (Orang yang diberi secukupnya akan merasa cukup).

وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرْتَفِعْ ***  مَعْنًى كَمَحْمُوْدُ الْمَقَاصِدِ الْوَرِعْ


Terkadang isim maful di mudhaf-kan kepada isim yang di-rafa- kannya secara makna, contoh "mahmuudul maqaashidil wari'u (orang yang terpuji, tujuannya adalah orang yang wara).

LihatTutupKomentar