Terjemah Nashaihul Ibad

Nama kitab: Terjemah Nashaihul Ibad, Nashoihul Ibad Pengarang: Nawawi bin Umar al-Banteni Al-Jawi Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq Mazhab Syafi'i

Terjemah Nashaihul (Nashoihul) Ibad


Nama kitab:  Terjemah Nashaihul Ibad, Nashoihul Ibad (kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba)
Judul kitab asal: Nashaih Al-Ibad fi Bayani Munabbihat li Yaumil Ma'ad li Ibn Hajar Al-Asqalani ( نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداد ليوم المعاد لابن حجر العسقلاني)
Ejaan lain:  Nashoih Al-Ibaad
Pengarang: Nawawi bin Umar al-Bantani Al-Jawi Al-Indunisi (محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي  الجاوي  البنتني الإندونيسي)
Nama yang dikenal di Arab: محمد نووي بن عمر الجاوي
Kelahiran: 1813 Masehi; 1230 H,   Tanara, Banten, Indonesia
Meninggal: 1897 M;  1316 H, Pemakaman Ma'la Makkah Al-Mukarramah, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq
Guru beliau antara lain: Khatib asy-Syambasi, Abdul Ghani Bima, Ahmad Dimyati, Zaini Dahlan, Muhammad Khatib, KH. Sahal al-Bantani, Sayyid Ahmad Nahrawi, Zainuddin Aceh

Murid beliau antara lain: KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Khalil Bangkalan, KH. Asnawi Kudus, KH. Mas Abdurrahman, KH. Hasan Genggong, Sayid Ali bin Ali al-Habsy

Daftar isi 

 1. Download Terjemah dan Arab (pdf)
 2. MUKADIMAH
 3. BAB I: NASIHAT YANG BERISI DUA PERKARA
  1. Iman dan Kepedulian Sosial 
  2. Dekat dengan Ulama dan Memperhatikan Nasihat Hukama 
  3. Masuk ke Kubur Tanpa. Bekal Laksana Mengarungi Lautan Tanpa Bahtera 
  4. Masuk Kubur Tanpa Bekal, Laksana Mengarungi Lautan Tanpa, Bahtera
  5. Umar dan Abu Bakar ra
  6. Gelisah Duniawi dan Ukhrawi
  7. Ilmu dan Maksiat
  8. Orang Mulia dan Orang Bijaksana Dari Yahya bin Mu'adz ra:
  9. Takwa dan Dunia
  10. Menuruti Nafsu Syahwat dan Kesombongan
  11. Berdosa Sambil Tertawa dan Berbuat Taat Sambil Menangis
  12. Jangan Meremehkan Dosa Kecil
  13. Dosa Kecil dan Dosa Besar
  14. Kemauan Orang yang Makrifat dan Orang yang Zuhud
  15. Orang yang Sedikit Makrifatnya dan Orang yang Belum  Mengenal Betul Dirinya Sendiri
  16. Lisan dan Hati
  17. Syahwat dan Sabar
  18. Akal dan Hawa Nafsu
  19. Hati yang Lembut dan Pikiran yang Jernih
  20. Hati yang Lembut dan Pikiran yang Jernih
  21. Menaati Perintah dan Menjauhi Larangan
  22. Dua Kiat Untuk Menyempurnakan Akal
  23. Orang yang Mulia dan Orang yang Bodoh
  24. Dekat kepada Allah swt dan Jauh dari Manusia
  25. Tanda Makrifat dan Tanda Hidup
  26. Pangkal Segala Kesalahan dan Pokok Semua Fitnah
  27. Mengakui Kekurangan dan Kelemahan Diri
  28. Mengingkari Nikmat dan Bersahabat dengan Orang Tolol
  29. Dunia dan Kematian
  30. Munajat dan Mohon Ampunan
  31. Senang kepada Allah dan Tidak Senang kepada Diri Sendiri
  32. Manisnya Dekat dengan Allah dan Pahitnya Putus Hubungan
 4. BAB II: NASIHAT YANG TERDIRI DARI TIGA PERKARA
  1. Mengeluh, Susah Duniawi, Merendah Diri kepada Orang Kaya
  2. Tiga Perkara yang Tidak Dapat Dicapai dengan Tiga Cara
  3. Sebagian Akal, Ilmu dan Penghidupan
  4. Supaya Disenangi Allah, Malaikat dan Orang-orang Muslim
  5. Islam, Taat dan Kematian
  6. Tiupan Nikmat, Pujian dan Tutup Keaiban
  7. Tiga Perkara yang Harus Diperhatikan oleh Orang yang Berakal
  8. Tiga Faktor dalam Empat Perkara
  9. Hidup, Berpisah dan Balasan
  10. Tiga Golongan Manusia yang Akan Mendapat Naungan Allah di Hari Kiamat Nanti
  11. Tiga Faktor yang Menyebabkan Manusia Menjadi Kekasih Allah swt,
  12. Tiga Perkara yang Menyirnakan Kegalauan
  13. Adab, Kesabaran dan Wara'
  14. Takut kepada Allah, Mengendalikan Lisan dan Selektif Terhadap Makanan
  15. Tiga Faktor Penting yang Menyebabkan Ilmu Bermanfaat
  16. Tiga Tuntutan dalam Munajat Imam Sulaiman Ad-Darani
  17. Tiga Tanda Orang yang Paling Bahagia
  18. Tiga Hal Penyebab Celaka
  19. Tiga Bekal Akhirat
  20. Sunah Allah, Sunah Rasul dan Sunah Wali-wali Allah
  21. Diri Kita di Mata Allah, di Mata Kita Sendiri dan di Mata Orang Lain
  22. Dosa Kecil, Rezeki dan Bencana
  23. Makan, Sandang dan Papan (Tempat)
  24. Kaya, Kuat dan Menang
  25. Tiga Tanda Iman
  26. Cinta, Takut dan Malu kepada Allah
  27. Orang yang Paling Beribadah, Zuhud dan Paling Kaya
  28. Warga, Pemimpin dan Penduduk '
  29. Menguasai, Dikuasai dan Mengimbangi
  30. Tiga Perkara Tentang Perbandingan Dunia dan Akhirat
  31. Tiga Faktor Meraih Zuhud
  32. Tiga Hal yang Harus Diperhatikan Untuk Bersikap Ramah Terhadap Allah
  33. Zuhud Terdiri dari Tiga Huruf
  34. Makna yang Dikandung oleh Tiga Huruf dari Kata Zuhud
  35. Tiga Sampul Agama
  36. Manusia Untuk Tiga Komponen
  37. Tiga Faktor Penambah Kekuatan Hafalan
  38. Tiga Benteng dari Serangan Setan
  39. Tiga Gudang Allah swt
  40. Hari, Bulan dan Amal yang Baik
  41. Tiga Tanda Orang Baik
  42. Tiga Hal yang Menyenangkan ,
  43. Tersesat, Melarat dan Terhina
  44. Tiga Macam Buah Makrifat
  45. Cinta, Iffah dan Pangkal Keyakinan
  46. Cinta kepada Allah, Cinta kepada Orang yang Dicinta Allah, Cinta pada Amal yang Dilakukan karena Cinta kepada Allah
  47. Tiga Faktor Cinta yang Sebenarnya: Tamak, Taat dan Janaah
  48. Orang yang Makrifat, Benci Dunia dan Tidak Punya Musuh
  49. Takut, Suka dan Jenak
  50. Tiga Ciri Orang yang Makrifat kepada Allah swt
  51. Tiga Ciri Lain Makrifat kepada Allah swt
  52. Pangkal Kebajikan Dunia dan Akhirat
  53. Ibadah adalah Kesempatan Kerja
  54. Tiga Hal yang Harus Dijauhi Orang Mukmin
 5. BAB III NASIHAT TENTANG EMPAT PERKARA 
  1. Empat Nasihat Nabi saw kepada Abu Dzar Al-Ghifari
  2. Empat Perkara yang Lebih Baik Daripada yang Baik-baik
  3. Empat Perkara yang Lebih Jelek Daripada Empat Perkara
  4. Empat Keamanan
  5. Empat Perkara Disempurnakan dengan Empat yang Lain
  6. Hak Salat, Puasa, Membaca Alqur-an dan Sedekah
  7. Empat Macam Lautan
  8. Manisnya Ibadah dalam Empat Perkara
  9. Empat Perkara yang Lahirnya Fadhilah dan Batinnya Faridhah
  10. Rindu Surga, Khawatir Neraka, Yakin Tentang Kematian dan Mengenali Dunia
  11. Empat Keutamaan Diam
  12. Puasa, Salat, Sedekah dan Jihad
  13. Empat Faktor Penyebab Hati Gelap dan Terang
  14. Empat Perkata Tanpa Empat Bukti adalah Dusta
  15. Empat Gejala Kecelakaan dan Kebahagiaan
  16. Panji-panji Keimanan Ada Empat
  17. Empat Macam Induk
  18. Empat Perbuatan Dapat Menghilangkan Empat Permata
  19. Empat Hal di Surga Lebih Bagus Daripada Surga dan Empat Hal di Neraka Lebih Jelek dari Neraka
  20. Empat Macam Tanda Bagi Hukama
  21. Empat Kalimat Pilihan dalam Empat Kitab Allah swt
  22. Empat Nikmat Dibalik Bencana
  23. Empat Kalimat Pilihan dari Empat Puluh Ribu Hadis
  24. Empat Perkara yang Dikalahkan oleh Nabi Yahya as
  25. Empat Faktor yang Menegakkan Agama dan Dunia
  26. Empat Golongan Manusia dengan Empat
  27. Meskipun Seorang Hamba Berdosa, Allah Tetap Memberikan Anugerah Kepadanya
  28. Meninggalkan Empat Hal untuk Menuju Empat Perkara
  29. Empat Hal pada Empat Jalan Lain
  30. Empat Hal yang Sedikitnya Itu Termasuk Banyak
  31. Empat Hal yang Hanya Bisa Diketahui oleh Empat Orang
  32. Keistimewaan Bagi Mereka yang Ketika di Dunia Ditimpa Bencana
  33. Empat Perenggut Mengancam Anak Adam
  34. Empat Macam Kesibukan yang Tidak Lepas dari Empat Faktor
  35. Empat Amal yang Paling Berat
  36. Empat Waktu Bagi Orang yang Berakal
  37. Empat Pengabdian yang Merupakan Pangkal Segala Ibadah
 6. BAB IV NASIHAT TENTANG LIMA PERKARA 
  1. Jangan Merendahkan Lima Perkara
  2. Mencintai Lima dan Melupakan Lima
  3. Allah Menganugerahkan Lima Hal dan Mempersiapkan Lima Hal yang Lain
  4. Lima Kegelapan dan Lima Penerang
  5. Lima Orang Penghuni Surga
  6. Tanda Orang yang Bertakwa Ada Lima
  7. Lima Perkara yang Menjadi Kendala Bagi Terbentuk Pribadi yang Saleh
  8. Lima Kemuliaan Nabi saw
  9. Lima Bekal Untuk Meraih Kebahagiaan
  10. Lima Nasihat dari Kitab Taurat
  11. Jaga Lima Sebelum Datang Lima
  12. Lima Dampak Buruk dari Kenyang
  13. Lima Pilihan Orang Fakir dan Orang Kaya
  14. Lima Obat Hati
  15. Lima Sasaran Pemikiran
  16. Lima Jenjang untuk Menggapai Ketakwaan yang Sempurna
  17. Lima Pelindung dari Lima Perkara
  18. Lima Perkara Tercela dan Lima Perkara Terpuji Sehubungan dengan Harta
  19. Tiada Harta Tanpa Dibarengi Lima Hal Tercela 
  20. Tergesa-tergesa adalah Dari Setan, Kecuali dalam Lima Perkara
  21. Lima Perkara Penyebab Iblis Celaka dan Lima Hal Penyebab Adam as Bahagia
  22. Lima Pegangan yang Harus Dipatuhi
  23. Lima Hal Lebih Utama
  24. Lima Perkara Terpuji yang Dikandung oleh Zuhud
  25. Lima Perkara yang Menyesatkan
  26. Di Akhir Zaman Orang Akan Mencintai Lima Hal dan Melupa kan Lima yang Lain
  27. Lima Keindahan yang Ditopang oleh Lima Perkara
 7. BAB V NASIHAT TENTANG ENAM PERKARA 
  1. Enam Perkara Asing pada Enam Tempat 
  2. Enam Orang yang Mendapat Laknat dari Allah swt, Rasulullah saw dan Para Nabi Lainnya
  3. Enam Perkara yang Mengajak Manusia pada Enam Perkara
  4. Allah Menyembunyikan Enam Perkara di dalam Enam Hal
  5. Orang Mukmin Mengalami Enam Macam Ketakutan
  6. Enam Bekal untuk Membeli Tiket ke Surga
  7. Enam Kenikmatan
  8. Ilmu, Kepahaman, Akal, Hawa, Harta dan Dunia
  9. Enam Perkara Mampu Menandingi Dunia Seisinya
  10. Enam Hal Sebagai Penguat Bagi yang Lain
  11. Enam Macam yang Harus Ditakuti
  12. Enam Faktur Penyebab Kerusakan Hati
  13. Enam Siksaan bagi Ahli Dunia
  14. Akibat Buruk bagi Enam Golongan
  15. Enam Gejala Diterima Tobat
  16. Enam Tipu Daya yang Paling Besar
  17. Enam Karunia yang Paling Baik
 8. BAB VI NASIHAT TENTANG TUJUH PERKARA 
  1. Tujuh Golongan Mendapat Naungan dari Allah
  2. Orang Bakhil Diancam oleh Tujuh Perkara
  3. Tujuh Sebab Akibat Buruk yang Merusak Hati
  4. Tujuh Kalimat dalam Harta Terpendam dan Dua Anak Yatim pada Zaman Nabi Musa as
  5. Tujuh Perkara Melebihi Keadaan
  6. Tujuh Pandangan Nabi saw Tentang Dunia
  7. Tujuh Wasiat Jibril kepada Nabi saw
  8. Tujuh Orang yang Dimurkai Allah pada Hari Kiamat
  9. Tujuh Orang Termasuk Mati Syahid
  10. Tujuh Hal yang Harus Dipilih oleh Orang yang Berakal
 9. BAB VII NASIHAT TENTANG DELAPAN PERKARA
  1. Delapan Perkara yang Tidak Pernah Merasa Kenyang dari Delapan Hal
  2. Delapan Perhiasan
  3. Delapan Anugerah
  4. Delapan Tanda Orang yang Makrifat
  5. Delapan Kebaikan Tidak Dinilai Baik Jika Tidak Disertai Delapan Perkara
 10. BAB VIII NASEHAT TENTANG SEMBILAN PERKARA 
  1. Sembilan hal sebagai induk segala kesalahan
  2. Sembilan Tanda bagi Orang yang Beribadah
  3. Sembilan Anak Iblis
  4. Sembilan Kemuliaan bagi Orang yang Memelihara Salatnya
  5. Menangis dan Keutamaannya
 11. BAB IX: NASIHAT TENTANG SEPULUH PERKARA 
  1. Sepuluh Keutamaan Bersiwak
  2. Sepuluh Anugerah yang Sangat Berharga
  3. Sepuluh Perkara Belum Menjadi Baik Tanpa Dibarengi Sepuluh yang Lain
  4. Sepuluh Hal yang Paling Sia-sia
  5. Sepuluh Perkara Terbaik
  6. Sepuluh Orang Merasa Mukmin, Padahal Mereka Kafir
  7. Sepuluh Proses Menjadi Seorang Mukmin yang Sempurna
  8. Sepuluh Hal Duniawi Tidak Pantas Disukai oleh Ulama
  9. Sepuluh Perkara yang Dibenci Oleh Allah Swt
  10. Sepuluh Macam Kesejahteraan Bersabda Rasulullah saw
  11. Sepuluh Nama Bagi Kitab Allah Al Qur-an
  12. Sepuluh Nasihat Luqman kepada Putranya
  13. Sepuluh Hak yang Harus Diperhatikan bagi Orang yang Bertobat
  14. Setiap Hari Bumi Memekikkan Sepuluh Kalimat
  15. Sepuluh Siksa Bagi Orang yang Banyak Tertawa
  16. Sepuluh Ramuan Pembasuh Dosa dan Obat Penyakit Hati
  17. Sepuluh Kata Hikmah
  18. Sepuluh Golongan yang Tidak Akan Masuk Surga, Kecuali Jika Mau Bertobat
  19. Sepuluh Golongan yang Tidak Diterima Salatnya
  20. Sepuluh Hal Seyogianya Dilakukan oleh Orang yang Masuk Mesjid
  21. Sepuluh Hal Kebaikan dalam Salat
  22. Sepuluh Cincin Ahli Surga dan Sepuluh Cincin Ahli Neraka
  23. Sepuluh Hal dalam Sepuluh Tempat yang Lain
  24. Sepuluh Perkara yang Dilakukan oleh Nabi Ibrahim as
  25. Membaca Salawat Nabi Sekali Dibalas Sepuluh Kali
  26. Sepuluh Faktor Penyebab Hati Menjadi Mati 
  27. Sepuluh Kalimat Doa di Malam Hari Arafah
  28. Sepuluh Kekasih Iblis
  29. Nasihat-nasihat dari Kitab Taurat
 12. Kitab Akhlak dan Tasawuf lain:
  1. Terjemah Nashaihul Ibad
  2. Terjemah Ta'lim Muta'allim 
  3. Terjemah Sullamut Taufiq
  4. Terjemah Al-Munqidz minad Dhalal
  5. Terjemah Minhajul Abidin
 13. Serial Kitab Akhlak lin Banin (untuk anak laki-laki):
  1. Terjemah Akhlak lil Banin Juz 1
  2. Terjemah Akhlaq lil Banin Juz 2
  3. Terjemah Akhlak lil Banin Juz 3 
  4. Terjemah Akhlaq lil Banin Juz 4 
 14. Serial Kitab Akhlak lin Banat (untuk anak perempuan):
  1. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 1
  2. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 2
  3. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 3
 15. Kembali ke atas

  Download kitab Nashoihul Ibad (pdf)

  1. Terjemah Bahasa Indonesia
  2. Terjemah Makna Jawa (ala pesantren)
  3. Versi Arab
    
  LihatTutupKomentar