Terjemah Nashaihul Ibad

Nama kitab: Terjemah Nashaihul Ibad, Nashoihul Ibad Pengarang: Nawawi bin Umar al-Banteni Al-Jawi Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq Mazhab Syafi'i

Terjemah Nashaihul (Nashoihul) Ibad


Nama kitab:  Terjemah Nashaihul Ibad, Nashoihul Ibad (kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba)
Judul kitab asal: Nashaih Al-Ibad fi Bayani Munabbihat li Yaumil Ma'ad li Ibn Hajar Al-Asqalani ( نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداد ليوم المعاد لابن حجر العسقلاني)
Ejaan lain:  Nashoih Al-Ibaad
Pengarang: Nawawi bin Umar al-Bantani Al-Jawi Al-Indunisi (محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي  الجاوي  البنتني الإندونيسي)
Nama yang dikenal di Arab: محمد نووي بن عمر الجاوي
Kelahiran: 1813 Masehi; 1230 H,   Tanara, Banten, Indonesia
Meninggal: 1897 M;  1316 H, Pemakaman Ma'la Makkah Al-Mukarramah, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq
Guru beliau antara lain: Khatib asy-Syambasi, Abdul Ghani Bima, Ahmad Dimyati, Zaini Dahlan, Muhammad Khatib, KH. Sahal al-Bantani, Sayyid Ahmad Nahrawi, Zainuddin Aceh

Murid beliau antara lain: KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Khalil Bangkalan, KH. Asnawi Kudus, KH. Mas Abdurrahman, KH. Hasan Genggong, Sayid Ali bin Ali al-Habsy

Daftar isi 

 1. Download Terjemah dan Arab (pdf)
 2. MUKADIMAH
 3. BAB I: NASIHAT YANG BERISI DUA PERKARA
  1. Iman dan Kepedulian Sosial 
  2. Dekat dengan Ulama dan Memperhatikan Nasihat Hukama 
  3. Masuk ke Kubur Tanpa. Bekal Laksana Mengarungi Lautan Tanpa Bahtera 
  4. Umar dan Abu Bakar r.a. 
  5. Gelisah Duniawi dan Ukhrawi 
  6. Ilmu dan Maksiat
  7.  Orang Mulia dan Orang Bijaksana Dari Yahya bin Mu'adz ra:
  8. Takwa dan Dunia
  9. Menuruti Nafsu Syahwat dan Kesombongan
  10. Berdosa Sambil Tertawa dan Berbuat Taat Sambil Menangis
  11. Jangan Meremehkan Dosa Kecil
  12. Dosa Kecil dan Dosa Besar
  13. Kemauan Orang yang Makrifat dan Orang yang Zuhud
  14. Orang yang Sedikit Makrifatnya dan Orang yang Belum  Mengenal Betul Dirinya Sendiri
  15. Lisan dan Hati
  16. Syahwat dan Sabar
  17. Akal dan Hawa Nafsu
  18. Hati yang Lembut dan Pikiran yang Jernih
  19. Menaati Perintah dan Menjauhi Larangan
  20. Dua Kiat Untuk Menyempurnakan Akal
  21. Orang yang Mulia dan Orang yang Bodoh
  22. Dekat kepada Allah swt dan Jauh dari Manusia
  23. Tanda Makrifat dan Tanda Hidup
  24. Pangkal Segala Kesalahan dan Pokok Semua Fitnah
  25. Mengakui Kekurangan dan Kelemahan Diri
  26. Mengingkari Nikmat dan Bersahabat dengan Orang Tolol
  27. Dunia dan Kematian
  28. Munajat dan Mohon Ampunan
  29. Senang kepada Allah dan Tidak Senang kepada Diri Sendiri
  30. Manisnya Dekat dengan Allah dan Pahitnya Putus Hubungan
 4. BAB II: NASIHAT YANG TERDIRI DARI TIGA PERKARA
  1. Mengeluh, Susah Duniawi, Merendah Diri kepada Orang Kaya
  2. Tiga Perkara yang Tidak Dapat Dicapai dengan Tiga Cara 
  3. Sebagian Akal, Ilmu dan Penghidupan
  4. Supaya Disenangi Allah, Malaikat dan Orang-orang Muslim
  5. Islam, Taat dan Kematian
  6. Tiupan Nikmat, Pujian dan Tutup Keaiban
  7. Tiga Perkara yang Harus Diperhatikan oleh Orang yang Berakal
  8. Tiga Faktor dalam Empat Perkara
  9. Hidup, Berpisah dan Balasan
  10. Tiga Golongan Manusia yang Akan Mendapat Naungan Allah di Hari Kiamat Nanti
  11. Tiga Faktor yang Menyebabkan Manusia Menjadi Kekasih Allah swt,
  12. Tiga Perkara yang Menyirnakan Kegalauan
  13. Adab, Kesabaran dan Warak
  14. Takut kepada Allah, Mengendalikan Lisan dan Selektif Terhadap Makanan
  15. Tiga Faktor Penting yang Menyebabkan Ilmu Bermanfaat
  16. Tiga Tuntutan dalam Munajat Imam Sulaiman Ad-Darani
  17. Tiga Tanda Orang yang Paling Bahagia
  18. Tiga Hal Penyebab Celaka
  19. Tiga Bekal Akhirat
  20. Sunah Allah, Sunah Rasul dan Sunah Wali-wali Allah
  21. Diri Kita di Mata Allah, di Mata Kita Sendiri dan di Mata Orang Lain
  22. Dosa Kecil, Rezeki dan Bencana
  23. Makan, Sandang dan Papan (Tempat)
  24. Kaya, Kuat dan Menang 
  25. Tiga Tanda Iman
  26. Cinta, Takut dan Malu kepada Allah
  27. Orang yang Paling Beribadah, Zuhud dan Paling Kaya
  28. Warga, Pemimpin dan Penduduk '
  29. Menguasai, Dikuasai dan Mengimbangi
  30. Tiga Perkara Tentang Perbandingan Dunia dan Akhirat
  31. Tiga Faktor Meraih Zuhud
  32. Tiga Hal yang Harus Diperhatikan Untuk Bersikap Ramah Terhadap Allah
  33. Zuhud Terdiri dari Tiga Huruf
  34. Makna yang Dikandung oleh Tiga Huruf dari Kata Zuhud
  35. Tiga Sampul Agama
  36. Manusia Untuk Tiga Komponen
  37. Tiga Faktor Penambah Kekuatan Hafalan
  38. Tiga Benteng dari Serangan Setan
  39. Tiga Gudang Allah swt
  40. Hari, Bulan dan Amal yang Baik
  41. Tiga Tanda Orang Baik
  42. Tiga Hal yang Menyenangkan ,
  43. Tersesat, Melarat dan Terhina
  44. Tiga Macam Buah Makrifat
  45. Cinta, Iffah dan Pangkal Keyakinan
  46. Cinta kepada Allah, Cinta kepada Orang yang Dicinta Allah, Cinta pada Amal yang Dilakukan karena Cinta kepada Allah
  47. Tiga Faktor Cinta yang Sebenarnya: Tamak, Taat dan Janaah
  48. Orang yang Makrifat, Benci Dunia dan Tidak Punya Musuh
  49. Takut, Suka dan Jenak
  50. Tiga Ciri Orang yang Makrifat kepada Allah swt
  51. Tiga Ciri Lain Makrifat kepada Allah swt
  52. Pangkal Kebajikan Dunia dan Akhirat
  53.  Ibadah adalah Kesempatan Kerja
  54. Tiga Hal yang Harus Dijauhi Orang Mukmin
 5. BAB III NASIHAT TENTANG EMPAT PERKARA
  1. Empat Nasihat Nabi saw kepada Abu Dzar Al-Ghifari
  2. Empat Perkara yang Lebih Baik Daripada yang Baik-baik
  3. Empat Perkara yang Lebih Jelek Daripada Empat Perkara
  4. Empat Keamanan
  5. Empat Perkara Disempurnakan dengan Empat yang Lain
  6. Hak Salat, Puasa, Membaca Alqur-an dan Sedekah
  7. Empat Macam Lautan
  8. Manisnya Ibadah dalam Empat Perkara
  9. Empat Perkara yang Lahirnya Fadhilah dan Batinnya Faridhah
  10. Rindu Surga, Khawatir Neraka, Yakin Tentang Kematian dan Mengenali Dunia
  11. Empat Keutamaan Diam
  12. Puasa, Salat, Sedekah dan Jihad
  13. Empat Faktor Penyebab Hati Gelap dan Terang
  14. Empat Perkata Tanpa Empat Bukti adalah Dusta
  15. Empat Gejala Kecelakaan dan Kebahagiaan
  16. Panji-panji Keimanan Ada Empat
  17. Empat Macam Induk
  18. Empat Perbuatan Dapat Menghilangkan Empat Permata
  19. Empat Hal di Surga Lebih Bagus Daripada Surga dan Empat Hal di Neraka Lebih Jelek dari Neraka
  20. Empat Macam Tanda Bagi Hukama
  21. Empat Kalimat Pilihan dalam Empat Kitab Allah swt
  22. Empat Nikmat Dibalik Bencana
  23. Empat Kalimat Pilihan dari Empat Puluh Ribu Hadis
  24. Empat Perkara yang Dikalahkan oleh Nabi Yahya as
  25. Empat Faktor yang Menegakkan Agama dan Dunia
  26. Empat Golongan Manusia dengan Empat
  27. Meskipun Seorang Hamba Berdosa, Allah Tetap Memberikan Anugerah Kepadanya
  28. Meninggalkan Empat Hal untuk Menuju Empat Perkara
  29. Empat Hal pada Empat Jalan Lain
  30. Empat Hal yang Sedikitnya Itu Termasuk Banyak
  31. Empat Hal yang Hanya Bisa Diketahui oleh Empat Orang
  32. Keistimewaan Bagi Mereka yang Ketika di Dunia Ditimpa Bencana
  33. Empat Perenggut Mengancam Anak Adam
  34. Empat Macam Kesibukan yang Tidak Lepas dari Empat Faktor
  35. Empat Amal yang Paling Berat
  36. Empat Waktu Bagi Orang yang Berakal
  37.  Empat Pengabdian yang Merupakan Pangkal Segala Ibada
 6. BAB IV NASIHAT TENTANG LIMA PERKARA
  1. Pada bab ini terdapat dua puluh tujuh nasihat, terdiri atas enam hadis dan selebihnya atsar
  2. Jangan Merendahkan Lima Perkara
  3. Mencintai Lima dan Melupakan Lima
  4. Allah Menganugerahkan Lima Hal dan Mempersiapkan Lima Hal yang Lain
  5. Lima Kegelapan dan Lima Penerang
  6. Lima Orang Penghuni Surga
  7. Tanda Orang yang Bertakwa Ada Lima
  8. Lima Perkara yang Menjadi Kendala Bagi Terbentuk Pribadi yang Saleh
  9. Lima Kemuliaan Nabi saw
  10. Lima Bekal Untuk Meraih Kebahagiaan
  11. Lima Nasihat dari Kitab Taurat
  12. Jaga Lima Sebelum Datang Lima
  13. Lima Dampak Buruk dari Kenyang
  14. Lima Pilihan Orang Fakir dan Orang Kaya
  15. Lima Obat Hati 
  16. Lima Sasaran Pemikiran
  17. Lima Jenjang untuk Menggapai Ketakwaan yang Sempurna
  18. Lima Pelindung dari Lima Perkara
  19. Lima Perkara Tercela dan Lima Perkara Terpuji Sehubungan dengan Harta
  20. Tiada Harta Tanpa Dibarengi Lima Hal Tercela Dari
  21. Tergesa-tergesa adalah Dari Setan, Kecuali dalam Lima Perkara
  22. Lima Perkara Penyebab Iblis Celaka dan Lima Hal Penyebab Adam as Bahagia
  23. Lima Pegangan yang Harus Dipatuhi
  24. Lima Hal Lebih Utama
  25. Lima Perkara Terpuji yang Dikandung oleh Zuhud
  26. Lima Perkara yang Menyesatkan
  27. Di Akhir Zaman Orang Akan Mencintai Lima Hal dan Melupa kan Lima yang Lain
  28. Lima Keindahan yang Ditopang oleh Lima Perkara
 7. BAB V NASIHAT TENTANG ENAM PERKARA
  1. Pasa bab ini terdapat tujuh belas nasihat, terdiri dari dua hadis dan” selebihnya adalah atsar
  2. Enam Perkara Asing pada Enam Tempat 
  3. Enam Orang yang Mendapat Laknat dari Allah swt, Rasulullah saw dan Para Nabi Lainnya
  4. Enam Perkara yang Mengajak Manusia pada Enam Perkara
  5. Allah Menyembunyikan Enam Perkara di dalam Enam Hal
  6. Orang Mukmin Mengalami Enam Macam Ketakutan
  7. Enam Bekal untuk Membeli Tiket ke Surga
  8. Enam Kenikmatan
  9. Ilmu, Kepahaman, Akal, Hawa, Harta dan Dunia
  10. Enam Perkara Mampu Menandingi Dunia Seisinya
  11. Enam Hal Sebagai Penguat Bagi yang Lain
  12. Enam Macam yang Harus Ditakuti
  13. Enam Faktur Penyebab Kerusakan Hati
  14. Enam Siksaan bagi Ahli Dunia
  15. Akibat Buruk bagi Enam Golongan
  16. Enam Gejala Diterima Tobat
  17. Enam Tipu Daya yang Paling Besar
  18. Enam Karunia yang Paling Baik
 8. BAB VI NASIHAT TENTANG TUJUH PERKARA
  1. Dalam bab ini i terdapat sepuluh nasihat, lima di antaranya khabar’ (hadis) dan lima atsar
  2.  Tujuh Golongan Mendapat Naungan dari Allah
  3. Orang Bakhil Diancam oleh Tujuh Perkara
  4. Tujuh Sebab Akibat Buruk yang Merusak Hati
  5. Tujuh Kalimat dalam Harta Terpendam dan Dua Anak Yatim pada Zaman Nabi Musa as
  6. Tujuh Perkara Melebihi Keadaan
  7. Tujuh Pandangan Nabi saw Tentang Dunia
  8. Tujuh Wasiat Jibril kepada Nabi saw
  9. Tujuh Orang yang Dimurkai Allah pada Hari Kiamat
  10. Tujuh Orang Termasuk Mati Syahid
  11. Tujuh Hal yang Harus Dipilih oleh Orang yang Berakal
 9. BAB VII NASIHAT TENTANG DELAPAN PERKARA
  1. Delapan Perkara yang Tidak Pernah Merasa Kenyang dari Delapan Hal 
  2. Delapan Perhiasan
  3. Delapan Anugerah
  4. Delapan Tanda Orang yang Makrifat
  5. Delapan Kebaikan Tidak Dinilai Baik Jika Tidak Disertai Delapan Perkara
 10. BAB VIII NASEHAT TENTANG SEMBILAN PERKARA
  1. Bab ini terdiri atas lima nasehat, yang satu berupa hasis dan yang lainnya adalah atsar
  2. Sembilan hal sebagai induk segala kesalahan
  3. Sembilan Tanda bagi Orang yang Beribadah
  4. Sembilan Anak Iblis
  5. Sembilan Kemuliaan bagi Orang yang Memelihara Salatnya
  6. Menangis dan Keutamaannya
 11. BAB IX: NASIHAT TENTANG SEPULUH PERKARA
  1. Sepuluh Keutamaan Bersiwak
  2. Sepuluh Anugerah yang Sangat Berharga Sepuluh Perkara Belum Menjadi Baik Tanpa Dibarengi Sepuluh yang Lain
  3. Sepuluh Hal yang Paling Sia-sia
  4. Sepuluh Perkara Terbaik
  5. Sepuluh Orang Merasa Mukmin, Padahal Mereka Kafir
  6. Sepuluh Proses Menjadi Seorang Mukmin yang Sempurna
  7. Sepuluh Hal Duniawi Tidak Pantas Disukai oleh Ulama
  8. Sepuluh Perkara yang Dibenci Oleh Allah Swt
  9. Sepuluh Macam Kesejahteraan Bersabda Rasulullah saw:
  10. Sepuluh Nama Bagi Kitab Allah Alqur-an
  11. Sepuluh Nasihat Luqman kepada Putranya
  12. Sepuluh Hak yang Harus Diperhatikan bagi Orang yang Bertobat
  13. Setiap Hari Bumi Memekikkan Sepuluh Kalimat
  14. Sepuluh Siksa Bagi Orang yang Banyak Tertawa
  15. Sepuluh Ramuan Pembasuh Dosa dan Obat Penyakit Hati
  16. Sepuluh Kata Hikma
  17. Sepuluh Golongan yang Tidak Akan Masuk Surga, Kecuali Jika Mau Bertobat
  18. Sepuluh Golongan yang Tidak Diterima Salatnya
  19. Sepuluh Hal Seyogianya Dilakukan oleh Orang yang Masuk Mesjid
  20. Sepuluh Hal Kebaikan dalam Salat
  21. Sepuluh Cincin Ahli Surga dan Sepuluh Cincin Ahli Neraka
  22. Sepuluh Hal dalam Sepuluh Tempat yang Lain
  23. Sepuluh Perkara yang Dilakukan oleh Nabi Ibrahim as
  24. Membaca Salawat Nabi Sekali Dibalas Sepuluh Kali
  25. Sepuluh Faktor Penyebab Hati Menjadi Mati :
  26. Sepuluh Kalimat Doa di Malam Hari Arafah
  27. Sepuluh Kekasih Iblis
  28. Nasihat-nasihat dari Kitab Taurat 
 12. Kembali ke atas

Download kitab Nashoihul Ibad (pdf)

 1. Terjemah Bahasa Indonesia
 2. Terjemah Makna Jawa (ala pesantren)
 3. Versi Arab
   
LihatTutupKomentar