Akhlak Rasulullah

Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah terakhir haruslah menjadi idola utama dan standar tertinggi dalam bidang akhlak dan pendidikan karakter. Oleh karena itu, mempelajari akhlak Nabi merupakan keharusan.
Akhlak Rasulullah
Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah terakhir haruslah menjadi idola utama dan standar tertinggi dalam bidang akhlak dan pendidikan karakter. Oleh karena itu, mempelajari akhlak Nabi merupakan keharusan.

Terjemah Akhlaq Lil Banin Juz 2
Penulis: Al – Ustadz Umar Baradja
Judul asli: Al-Akhlaq lil Banin Al-Juz 2
Judul lengkap: الأخلاق للبنين لطلاب المدارس الإسلامية بإندونيسيا
Judul versi terjemah: Bimbingan Akhlak Bagi Anak Jilid 2
Penerjemah:

Daftar Isi

5 SEKELUMIT DARI AKHLAK NABI SAW (1)

1. Nabi SAW adalah manusia terbaik akhlaknya. Allah ta’ala telah memujinya dengan firmanNya : “sesungguhnya engkau seorang yang memiliki budi pekerti yang agung”. (al-qalam : 4). Allah menjadikannya sebagai teladan bagi kaum muslimin dalam perkataan dan perbuatannya sebagaimana allah ta’ala berfirman : “ adalah bagi kamu dalam diri rasulullah terdapat teladan yang baik”. (al-ahzab : 21). Allah telah mengutusnya untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Dalam hadist : “ aku di utus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

2. Termasuk akhlak adalah kesuciaan diri dan rasa puasnya dengan apa yang ada (qanaah). Beliau menerima pakaian dan makanan yang ada dan tidak menanyakan yang tidak ada. Beliau tidak mencela sesuatu makanan sama sekali, akan tetapi jika disukai, beliau memakannya, dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Beliau tidak menyuruh orang lain membencinya dan tidak meminta apa-apa dari seseorang.beliau tidak memandang (mengharap) milik orang lain.beliau seorang pemafaat yang tidak marah. Beliau bersabar atas cobaan dan gangguan yang menimpanya. Beliau memaafkan orang yang menyakiti hatinya dan rendah hati terhadapa anak kecil maupun orang dewasa. Termasuk kerendahan hatinya adalah apabila beliau berjalan melewati anak-anak kecil, maka beliau member salam kepada mereka. Apabila seorang memanggilnya maka beliau menjawabnya dengan perkataan “labbaik”. Beliau tidak suka seorang bangun dari tempat duduknya untuk menyambutnya. Beliau menjahit bajunya, memperbaiki sandalnya, menyapu rumahnya dan melayani keluarganya. Beliau membeli sesuatu lalu membawanya sendiri lalu membawa kerumahnya sendiri. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya “berikan kepadaku aga aku membawanya.” Maka beliau berkata “pemilik sesuatu lebih pantas membawanya.”

3. Termasuk akhlak adalah keberanian. Orang pemberani mendekatinya pada waktu perang karena beliau dekat dari musuh. Teguh diatas perinsip, sabar dalam menunaikan kewajiban miskipun ada hambatan-hambatan yang berat dan gangguan-gangguan yang besar. Berkata benar dan bersikap jujur dalam semua perkataan dan perbuatannya hingga beliau tersohor diantara kaumnya dengan julukan al-amien ( jujur).

4. Beliau sangat takut kepada allah ta’ala. Memiliki banyak rasa malu besar kasih sayangnya dan tidak menggangu manusia maupun hewan serta mengasihani kaum fakir miskin. Beliau banyak besedekah kepada mereka dan memenuhi panggilan mereka jika mereka memanggilnya. Beliau makan bersama mereka dan menjenguk orang yang sakit diantara mereka. Beliau orang yang paling pemurah dan tidak menolak orang yang minta sesuatu darinya. Apabila tidak menemukan sesuatu padanya beliau berjanji untuk memberinya di lainwaktu. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepadanya meminta sesuatu. Maka beliau memberinya kambing yang banyak, menutupi di antara celah gunung, kemudian ia kembali kepada kaumnya dan berkata “masuklah kamu kedalam agama islam. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian sebagai orang yang tak takut miskin”.

5. Beliau menyayangi pelayan dan tak pernah membentak seorang pelayanpun. Beliau menyuruh memafaafkan pelayan apabila bersalah. Beliau mengasih anak-anak kecil dan memberi salam kepada mereka. Apabila sedang mengerjakan shalat dan mendengar anak kecil menangis, beliau meringankan shalatnya. Pada suatu hari masuklah syayidina hasan ra. Yang masih kecil ketika Nabi SAW sedang sholat kemudian ia menaiki punggung beliau disaat beliau sedang bersujud maka belaiupun melambatkan sujudnya karena sayang kepadanya hingga ia turun dari punggung beliau. Adalah anas bin malik ra mempunyai saudara laki-laki bernama abu umair yang mempunyai seekor burung kecil berparuh merah sebagai teman bermainnya. Kemudian burung itu mati, pada suatu hari Nabi SAW dating menemuinya, beliau melihat anak itu bersedih. Maka beliau berkata “ kanapa dia ?” ada yang menjawab burungnya mati “maka beliaupun berkata “hai abu umair, apa yang di lakukan nughair nama burung kecil berparuh merah (burung gelantik)?” [alkhoirot.org]

6 SEKELUMIT DARI AKHLAK NABI SAW (2)

1. Adalah Nabi SAW berlaku baik kepada para sahabatnya. Beliau tersenyum dan bersikap ramah terhadap mereka dan memulai salam serta berjabat tangan dengan mereka. Beliau mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri sehingga mereka mencintainya daripada diri dan anak-anak mereka beliau menghormati tetangga dan menyuruh berbuat baik kepadnya, pada suatu hari beliau berkata pada salah seorang sahabatnya, “apabila engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu”. Beliau menghormati tamu dan berbuat baik kepada para kerabatnya. Ketika dating kepadanya wanita yang menyusui syayidah halimah as-sa’diah ra, di saat beliau sedang duduk, maka beliau menggelar kain serbannya dan memenuhi keperluannya. Nabi SAW menghormati pamannya al-abbas seperti penghormatan terhadap ayah dan ibu.

2. Nabi SAW mengingat masa persahabatannya yang lama dan beliau bersabda: “sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan iman”. Sesudah wafat syayidah khadijhah ra, apabila beliau menyembelih seekor kambing, maka dibagikannya daging kepada teman-teman. Apabila beliau diberi hadiah maka beliau berkata “ bawalah ia kerumah si fulan” ia adalah teman khadijhah” bilamana tidak menjumpai salah seorang sahabatnya selama 3 hari, beliau menanyakannya, jika ia telah pergi jauh, maka beliau mendoakannya, jika ia berada dirumah, beliau mengujunginya dan jika ia sakit maka beliau menjenguknya. Apabila menjanjikan sesuatu beliau menepatinya. Beliau melarang keras pelanggaran janji. Beliau suka mengatur pekerjaan-pekerjaanya dan menyempurnakannya. Nabi SAW bersabda “ sesungguhnya allah memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu”. Beliau menyukai pua kebersihan dalam segala sesuatu : makanan, pakaian, tempat tinggal serta menyuruh memelihara kebersihan. Beliau bersabda dalam hadistnya “ kebersihan itu termasuk pengamalan iman”.

3. Adalah Nabi SAW pada waktu berjalan tidak menoleh kekanan ke kiri, apabila makan, beliau tidak makan sampai kenyang. Allah ta’la berfirman : “makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (al-a’raf : 31). Pada waktu bicara beliau hanya bicara seperlunya, beliau bersabda “ siapa yang diam dia selamat”. Beliau memelihara waktu-waktunya dan menghabiskan seluruhnya dalam mentaati allah SWT. Dalam hadits “ adalah Nabi SAW menyebut nama allah dalam seluruh waktunya dan shalat ditengah malam hingga pecah-pecah kedua telapak kakinya.[alkhoirot.org]
LihatTutupKomentar