Maf’ul Muthlaq dalam gramatika bahasa Arab

Maf’ul Muthlaq Masdar Ialah isim yang selain makna zaman di antara kedua madlulnya fiil seperti lafaz amnin sebagai masdar dai amina Dengan (amil) yan

 

Maf’ul Muthlaq dalam gramatika bahasa Arab

Nama kitab:  Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:  
Pengarang: Ibnu Malik ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama yang dikenal di Arab: على الجارم ومصطفي أمين
Kelahiran: 600 Masehi,   Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu 

Bab Maf’ul Muthlaq


الْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُالمصدر اسم ما سوى الزمّان من … مدلولي الفعل كأمن ٍ من أمن

Masdar Ialah isim yang selain makna zaman di antara kedua madlulnya fiil seperti lafaz amnin sebagai masdar dai amina

بمثله أو فعل ٍ أو وصف ٍ نصب

Dengan (amil) yang semisal denganya atau dena fi’il atau dengan sifat, masdar dapat di nashobkan.

وكونه أصلا ً لهذين انتخبوكونه أصلا ً لهذين انتخب

Masdar sebagai asal dari keduanya (fi’il dan sifat) merupakan (pendapat) yang dipilih

توكيدا ً او نوعا ً يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد

Masdar menjelaskan (makna) mengokohkan, atau jenis , atau bilangan, seperti sirtu sairotain sairo di rosyad ( aku telah berjalan sebanyak dua kali seperti jalanya orang yang mempunyai petunjuk)

وقد ينوب عنه ما عليه دلّ … كجدّ كلّ الجدّ وافرح الجذل

Dan adakalanya mashdar itu diganti oleh sesuatu yang mnunjukkan keberadaanya seperti jidda kulla jiddi wafrohil jadal

وما لتوكيدٍ فوحّد ابدا … وثنّ واجمع غيره وأفردا

Maful muthlaq yang untuk taukird mufrodkanlah selamanya, selain mufrad tasniakan, jama’kan dan mufrodkan

وحذف عامل المؤكّد امتنع … وفي سواه لدليل ٍ متّسع

membung amilnya masdar yang mentaukiti itu dilarang, dan selain yang mentaukidi karena suatu dalil itu dilapangkan

والحذف حتمّ مع آت بدلا … من فعله كَنْدلا ً اللَّذْكَانْدُلاَ

pembuangan itu wajib beserta masdar yang datang menjadi gantian dari fi’ilnya seperti nadlan yang seperti undul

وما لتفصيل ٍ كإمّا منّا … عامله يحذف حيث عنّا

masdar yang untuk merincu seperti contoh imma mnna itu amilnya dibuang sekira nampak

كذا مكرّرّ وذز حصر ورد … نائب فعل ٍ لاسم عين ٍ استند

begitu juga yang diulang ulang yang yang meringkas yang menjadi gantian dari fi’il juga disandarka kepada isim ain

ومنه ما يدعونه مؤكّدا … لنفسه أو غيره

di antara masdar itu masdar yang ulama’ nahwu menamai dengan muakkid linafsihi atau lighoirihiفالمبتدا نحو له علىّ ألف عرفا … والثان كابني أنت حقا صرفا

yang pertama seperti lahu alayya alfun urfan, yang kedua seperti ibni anta haqqon sirfa

كذاك ذو التشبيه بعد جمله … كلي بكا ً بكاء ذات عضله

begitu juga masdar yang menyerupakan yang setelah jumlah seperti li bukan buka’a dzati udlah (saya punya tangisan seperti tangisan perempunay yang mempunyai anggota)

LihatTutupKomentar