Pengertian Mubtadak dan Khobar

Pengertian Mubtadak dan Khobar adalah subyek dan predikat dalam kalimat nominal (jumlah ismiyah) menurut kitab Alfiyah ibnu MalikNama kitab: Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:
Pengarang: Ibnu Malik ( ا بن مالك )
Nama lengkap: Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Thai Al-Jiyani ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama yang dikenal di Arab: على الجارم ومصطفي أمين
Kelahiran: 600 Masehi, Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu

Mubtadak dalam gramatika bahasa Arab adalah subyek dalam kalimat nominal; sedangkan khobar adalah predikat dalam kalimat nominal (jumlah ismiyah / nominal sentence).Al-Ibtida' (Mubtadak dan Khobar)مبتدأ زيد ّ وعاذر ّ خبر ۞ إن قلت زيد ّ عاذر ّ من اعتذر

zaid itu mubtada’ dan adzir itu khobar jika kau mengucapkan zaidun adzirun man i’dadzara (zaid memaafkan orang nyang minta maaf)

وأوّل ّ مبتدأ والثاني ۞ فاعل ّ اغنى في أسار ٍ ذان

yang pertama adalah mubtada’ yang keduan adalah fail yang mencukupi dalam contoh asarin dzani

وقس وكاستفهام النفي وقد ۞ يجوز نحو فائز ّ أولو الرّشد

dan samakanlah, dan seperti istifham adalah nafi, dan terkadan diperbolehkan seperti contoh faizun ulur rosyad

والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ۞ إن في سوى الإفراد طبقا استقر

yang keduan adalah mubtada’ dan sifat ini khobar jika cocok diselain mufrod dalam penggunaanya

ورفعوا مبتدأ بالابتدا ۞ كذاك رفع خبر بالمبتدا

ulama’ merofakan muftada’ dengan amil ma’nawi ibtida’, begitu juga rofa’nya khobar dengan mubtada’

والخبر الجزء المتمّ الفائدة ۞ كالله برّ والأيادي شاهده

khobar adalah bagian yang menyempurankan fai’dah, seperti allah barr wa ayadi syahidah (Allah itu bagus dan ni’mat-ni’mat itu sebagai saksi)

ومفردا يأتي ويأتي جمله ۞ حاوية معنى الذي سيقت له

khobar datang secara mufrod , dan datang secara jumlah yang mengandung maknanya mubtada’ yang jumlah untuknyag

وإن تكن إيّاه معنى اكتفى ۞ بها كنطقي الله حسبي وكفى

dan jika jumlah adalah mubtada, secara makna maka tercukupi dengan jumlah, seperti nutqi hasbi Allah (ucapankau adalah Allah hasbi) dan cukup

والمفرد الجامد فارغ وإن ۞ يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن
Khobar mufrod yang jamid itu sunyi (dari dlomir), dan jika musytaq maka punya dlomir yang disimpan

وأبرزنه مطلقا حيث تلا ۞ ما ليس معناه له محصّلا

dan tampakkan secara mutlaq jika khobar jatuh setelah mubtada’ yang maknanya itu tidak dihasilkan untuk khobar

وأخبروا بظرف ٍ أو بحرف جرّ ۞ ناوين معنى كائن ٍ أو استقر

buatlah khobar dengan dzorof atau huruf jer dengan mengira-ngirakan makan kain atau istaqor

ولا يكون اسم زمان خبرا ۞ عن جثة وإن يفد فأخبرا
isim zaman tidak menjadi khobar mubtadaz isim dzat, dan jika berfaidah maka buatla khobar

ولا يجوز الابتدا بالنّكرة ۞ ما لم تفد كعند زيد ٍ نمرة

tidak boleh mubtada’ dari isim nakirah selagi tidak berfaidah , seperti inda zaidi namirah (samping zaid ada macan)

وهل فتى ً فيكم فما حلّ لنا ۞ ورجل من الكرام عندنا

adakah pemuda di kalian, tidak adak kekasih bagi kami, seorang yang mulnya berada di kami

ورغبة ّ في الخير خير ّ وعمل ۞ برّ ٍ يزين وليقس ما لم يقل

suka kebaikan itu baik, perbuatan bagus itu menghiasi, dan samakan yang ditak di ucapkan

والأصل في الأخبار أن تؤخرا ۞ وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا

yang asal dalam khobar itu hendaknya di akhirkan, dan ulam’ memperbolehkan mendahlukan jika tidak ada bahaya

فامنعه حين يستوي الجزءان ۞ عرفا ونكرا عادمي بيان

laranglah pendahuuuluan khobar jika kedua baigan sama dalam ma’rifan dan nakirahnya, yang tidak ada keterangan

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ۞ أو قصد استعماله منحصرا

begitu juga jika fi’il itu khobar, atau penggunanya untuk meringkas

أو كان مسندا لذي لام ابتدا ۞ أو لازم الصّدر كمن لي منجدا

atau di sandarkan pada lam ibtida; atau yang menetapi awal kalimat, sepert man li munjida

ونحو عندي درهم ّ ولي وطر ۞ ملتزم ّ فيه تقدّم الخبر

seperti contoh indi dirhamu li wathor, diwajibkan pedahuluan khobar

كذا إذا عاد عليه مضمر ۞ مما به عنه مبينا يخبر

كذا إذا يستوجب التصديرا ۞ كأين من علمته نصيرا

وخبر المحصور قدّم أبدا ۞ كما لنا إلا اتباع أحمدا

dahulukan selamya khobar yang diringkas , seperti ma lana illa ittibau ahmad

وحذف ما يعلم جائزّ كما ۞ تقول زيد ّ بعد من عندكما

mwmbuang yang maklum itu boleh, sepeti kamu mengucapkan zaid setelah man indakuma

وفي جواب كيف زيد ّ قل دنف ۞ فزيد ّ استغني عنه إذ عرف

dan di jawaban kaifa zaidu (bagaimana zaid) ucapkan sedih, zaid tidak dibutuhkan karana sudah diketahui

وبعد لولا غالبا حذف الخبر ۞ حتم ّ وفي نصّ يمين ٍ ذا استقر

biasayan setelah laula pembuangan khobar itu wajib, dan dalam sumpah murni hukum ini tetap

وبعد واو عيّنت مفهوم مع ۞ كمثل كلّ صانع ٍ وما صنع

dan setelah wawu yamg bermakna ma’a, seperti kullu shoniin wa ma shona’

وقبل حال لا يكون خبرا ۞ عن الذي خبره قد أضمرا

كضربي العبد مسيئا ً وأتم ۞ تبييني الحقّ منوطا ً بالحكم

وأخبروا باثنين أو بأكثرا ۞ عن واحد ٍ كهم سراة ّ شعرا

orang arab membuat khobar dua atau lebih dari satu mubtada’, seperti hum sarotun syuaro
  • Kembali ke Terjemah Alfiyah ibnu Malik
  • LihatTutupKomentar