Naibul Fail (Subyek dalam kalimat verbal pasif) kitab Alfiyah

Naibul Fail (Subyek dalam kalimat verbal pasif) kitab Alfiyah Maf’ul bih menggantikan Fa’il di dalam semua hukumnya. Seperti contoh: “NIILA KHOURU NAA

Naibul Fail (Subyek dalam kalimat verbal pasif) kitab Alfiyah

 

Nama kitab:  Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:  
Pengarang: Ibnu Malik ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama yang dikenal di Arab: على الجارم ومصطفي أمين
Kelahiran: 600 Masehi,   Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu 

 

نائب الفاعل
Naibul Fail

ينوب مفعول ّبه عن فاعل … فيما له كنيل خير نائل

 Maf’ul bih menggantikan Fa’il di dalam semua hukumnya. Seperti contoh: “NIILA KHOURU NAA-ILI=anugerah terbaik telah diperoleh” .

فأوّل الفعل اضممن والمتصل … بالآخر اكسر في مضيّ ٍ كوصل

 Dhommahkan huruf pertama Kalimah Fi’il (Mutlak, baik Madhi atau Mudhari yg dibentuk Majhul). Dan kasrohkan huruf yg bersambung dengan akhir (yakni, huruf sebelum akhir) pada Kalimah Fi’il Madhi seperti contoh: WUSHILA

واجعله من مضارع ٍ منفتحا … كينتحي المقول فيه ينتحى

 Dan jadikanlah huruf sebelum terakhir dari Fi’il Mudhari dengan berharkat Fathah, demikian seperti YANTAHII diucapkan menjadi YUNTAHAA.

والثاني التالي تاالمطاوعة … كالأول اجعله بلا منازعه

 Huruf kedua yang mengiringi Ta’ Muthowa’ah, jadikanlah seperti huruf yg pertama dengan tanpa pertentangan (yakni sama-sama dikarkati Dhommah).

وثالث الذي بهمز الوصل … كالأول اجعلنّه كاستحلى

 Huruf ketiga dari fi’il yg ber-hamzah washal, juga jadikanlah seperti huruf yg pertama (yakni sama-sama dikarkati Dhommah) Seperti contoh: USTUHLIY.

واكسر أو اشمم فاثلاثيّ ٍ أعلّ … عينا ً وضمّ جاكبوع فاحتمل

Harkatilah Kasroh atau dibaca Isymam terhadap FA’ Fi’il Tsulatsi Mu’tal ‘Ain. Adapun Dhommah datang semisal “BUU’A” demikian dima’afkan.

وإن بشكل ٍ خيف لبسّ يجتنب … وما لباع قد يرى لنحو حبّ

 Jika ditakuti ada kesamaran pada suatu syakal/corak, maka syakal demikian harus dihindari. Dan corak yg ada pada lafal “BAA’A” terkadang dijadikan pertimbangan untuk lafazh semisal “HABBA”.

وما لفا باع لما العين تلي … في اختار وانقاد وشبهٍ ينجلي

 Hukum bacaan (Dhommah, Kasroh, Isymam) bagi Fa’ Fi’il lafaz BAA’A, berlaku juga bagi Huruf sebelum ‘Ain Fi’il pada lafaz IKHTAARO dan INQAADA dan lafaz yg nampak serupanya.

وقابلّ من ظرفٍ أو من مصدر … أو حرف جرٍّ بنيابة ٍ حري

 Lafazh yang dapat menerima pergantian (sebagai Naibul Fa’il) yg berupa Zhorof, Masdar atau Jar-Majrur, adalah layak (dijadikan Naibul Fa’il).

ولا ينوب بعض هذي إن وجد … في اللفظ مفعولّ به وقد يرد

 Zharaf, masdar atau jar majrur tidak boleh mengganti fa'il (naibul fail) apabila masih ada maf'ul bih (obyek kalimat verbal). Yang berhak menjadi naibul fail adalah maf'ul bih.

وباتفاق ٍ قد ينوب الثان من … باب كسا فيما التباسه أمن

 Ulama nahwu bersepakat bahwa terdapat fi'il muta'addi (transitif) pada maf'ul dua, yang maf'ul dua itu tidak berasal dari mubtadak khobar, maka maf'ul yang kedua boleh menjadi naibul fail apabila tidak menimbulkan kesamaran.

في باب ظنّ وأرى المنع اشتهر … ولا أرى منعا ًإذا القصد ظهر

 Lafazh Zhonna dan saudaranya (yang muta'addi pada maf'ul dua) dan lafazh Ara dan saudaranya (yang muta'addi pada maf'ul tiga) maka maf'ul yang kedua tidak boleh menjadi naibul fa'il.

وما سوى النائب ممّا علّقا … بالرّافع النّصب له محققا

Makmul yang tidak menjadi naibul fail yang ta'alluq (berhubungan) dengan amil yang merofa'kan naibul fail itu harus dibaca nashob baik dalam lafazhnya atau dalam mahalnya.

 

LihatTutupKomentar