Ahmad Zaini Dahlan Maha Guru Ulama Nusantara Indonesia

Nama lengkap: Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin Utsman Dahlan Nama populer: Ahmad Zaini Dahlan (Arab: أحمد زَيْني دَحْلان) Nama singkat:

Ahmad Zaini Dahlan

Syaikh Sayid Ahmad Zaini Dahlan adalah maha guru ulama nusantara. Karena, para ulama di Indonesia saat ini hampir semua pernah berguru pada para murid beliau seperti Syaikhona Kholil Bangkalan, dll. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, Sayid Ahmad Zaini Dahlan adalah gurunya guru para ulama di Indonesia.

Daftar isi

 1. Biodata
 2. Karya Tulis
 3. Jabatan
 4. Nasab
 5. Guru
 6. Murid

Biodata

Nama lengkap: Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin Utsman Dahlan

Nama populer:  Ahmad Zaini Dahlan (Arab: أحمد زَيْني دَحْلان)

Nama singkat:  Sayyid Ahmad

Tempat tanggal lahir: Mekkah, 1232 H/1816 M

Tempat, tanggal wafat: Makkah, 22 Ramadan 1308H /2 Mei 1891M

Mazhab fikih: Mazhab Syafi'i

Mazhab aqidah: Asy'ariyah

Julukan populer:  Syaikhul Islam (otoritas agama tertinggi di wilayah Utsmaniyah) di wilayah Hijaz, negara Ottoman (Turki Usmani)

Karya tulis:

 1. Tafsir Al Ushul Wa Tashil al Wushul 
 2. Mukhtasar Jiddan (Syarah Jurumiyyah)
 3. Tarikh Andalusi, 
 4. Tarikh Jadawil,
 5. Tarikh Khulafaur Rasyidin
 6. Tanbhih Al Ghafilin
 7. Al Lujain al Masbuq
 8. As Sirah An Nabawiyah
 9. Al Futuhat Al Islamiyah
 10. Al Al Al Mubin Fi fi Sirah Khulafa Ar Rasyidin Wa Abl Bayt At Tahkhirim
 11. Mukhtasar Al Masra’ ar Rawi
 12. Ad Dur Ats Tsamin
 13. Ad Durar as Saniyyah fi ar Radd’ala al Wahabiyyah

Jabatan: 

 1. Mufti Agung mazhab Syafi'i di Mekah, 
 2. Imam al-Haramain (Imam dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah), 
 3. pengajar tertinggi di Masjidil Haram

Nasab: 

Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syeikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi ﷺ wa Kawakibu Sama-ihi Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin ‘Utsman Dahlan bin Ni’matullah bin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Athoya bin Faaris bin Musthofa bin Muhammad bin Ahmad bin Zaini bin Qaadir bin ‘Abdul Wahhaab bin Muhammad bin ‘Abdur Razzaaq bin ‘Ali bin Ahmad bin Ahmad (Mutsanna) bin Muhammad bin Zakariyya bin Yahya bin Muhammad bin Abi ‘Abdillah bin al-Hasan bin Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya` bin Abi Sholeh Musa bin Janki Dausat Haq bin Yahya az-Zaahid bin Muhammad bin Daud bin Muusa al-Juun bin ‘Abdullah al-Mahd bin al-Hasan al-Mutsanna bin al-Hasan as-Sibth bin Sayyidinal-Imam ‘Ali dan Sayyidatina Fathimah al-Batuul, puteri Rasulullah.

Guru:

 1. Al Allamah Syaikh Utsman bin Hasan Ad Dimyathi al Azhari merupakan "Syaikh Futh”  (W. 1265 H)
 2. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi (W. 1227 H), 
 3. Syekh Amir Al-Kabir (W. 1232 H), 
 4. Syekh Muhammad Asy-Syanwani (W. 1233 H).
 5. Habib Muhammad bin Husein Al Habsyi, mufti Makkah. 
 6. Habib Umar bin Abdullah al Jufri 
 7. Habib Abdur Rahman bin Ali Assegaf. 
 8. Al Allamah Sayyid Muhammad Al Katbi.

Murid: 

 1. Sayyid Bakrie bin Muhammad Satho Al Makkiy  penulis Hasyiyah Ianatut Thalibin 
 2. Syekh Nawawi al-Bantani.
 3. Syekh Kholil al-Bangkalani.
 4. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
 5. Syekh Usman bin Yahya al-Batawi
 6. Syekh Tubagus Ahmad Bakri as-Sampuri
 7. Syekh Abdul Karim bin Abdul Qohar Sidayu
 8. K.H. Muhammad Sholeh Darat as-Samarang
 9. Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani

LihatTutupKomentar