Kurban dan Akikah

Kurban dan Akikah. Kurban hukumnya sunnah begitu juga akikah. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah adalah menyembelih hewan setelah kelahiran anak. Anak lelaki dua kambing sedangkan anak perempuan satu kambing. Halal dan haramnya binatang ditentukan definisinya oleh dua hal: ketentuan Quran hadits dan penilaian orang Arab.
Kurban dan Akikah
Kurban dan Akikah. Kurban hukumnya sunnah begitu juga akikah. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah adalah menyembelih hewan setelah kelahiran anak. Anak lelaki dua kambing sedangkan anak perempuan satu kambing. Halal dan haramnya binatang ditentukan definisinya oleh dua hal: ketentuan Quran hadits dan penilaian orang Arab.

Daftar Isi
  1. Halal Haram Binatang
  2. Kurban
  3. Akikah
  4. Lomba dan Memanah
  5. Nadzar dan Sumpah
  6. Kembali ke: Kitab Taqrib


HALAL HARAM HEWAN

(فصل) وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال.

Semua hewan yang dianggap baik oleh orang arab adalah halal kecuali bila ada syara’ yang menyatakan keharamannya. Semua hewan yang dianggap jelek oleh orang arab maka haram kecuali ada syara’ yang menyatakan kehalalannya. Dan haram dari binatang buas yang bertaring kuat. Dan haram dari burung yang berkuku kuat yang bisa melukai. Dan halal bagi orang yang darurat yang sangat lapar memakan bangkai yang diharamkan untuk menutup laparnya. Ada dua bangkai yang halal keduanya yaitu ikan dan belalang. Dan dua darah yang halal yaitu hati dan limpa.


KURBAN (QURBAN)

(فصل) والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

Kurban itu sunnah muakad. Dalam kurban cukup anak domba dan kambing kacang yang berumur dua tahun dan unta berumur dua tahun dan sapi berumur dua tahun. Dan unta dan sapi itu mencukupi 7 orang sementara kambing itu mencukupi satu orang. Empat hewan tidak bisa untuk berkorban: 1. Buta sebelah matanya yang jelas 2. Pincang yang jelas pincangnya 3. Sakit yang jelas sakitnya 4. Kurus sampai kurang otaknya

Dan mencukupi hewan yang sangkelir dan yang pecah tanduknya. Dan tidak mencukupi untuk kurban hewan yang terpotong telinganya dan yang terpotong ekornya. Dan waktu kurban adalah mulai dari waktu solat id sampai terbenamnya matahari akhir hari tasyrik. Dan disunnahkan ketika menyembelih lima hal: 1. Membaca bismillah 2. Baca solawat kepada nabi SAW 3. Menghadap kiblat 4. Membaca takbir 5. Doa terkabul.

Tidak sedikitpun diperbolehkan bagi yang berkurban nadzar makan kurbannya . dan boleh bagi yang berkurban sunnah ikut memakannya dan tidak diperbolehkan kurban itu dijual dank urban itu untuk makan fakir dan miskin.


AQIQAH (AKIKAH)

(فصل) والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.

Akikah itu sunnah. Akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru dilahirkan yaitu hari ketujuh. Anak laki laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Untuk makan fakir dan miskin.


KITAB LOMBA DAN MEMANAH

كتاب السبق والرمي

وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.

Sah perlombaan pakai kendaraan dan lomba memanah ketika jauh dn sifat perlombaan diketahui. Benda salah satu dua pemain perlombaan dikeluarkan sampai bila dia lebih dulu maka bendanya dikembalikan kepadanya. Dan bila didahului maka bendanya diambil musuhnya. Dan bila mereka berdua mengeluarkan benda sama sama maka tidak boleh kecuali denga orang ketiga yang di sebut muhalalan. Bila ia lebih dulu maka berhak mengambil bendanya. Dan bila ia didahului mak ia tidak mengganti.


KITAB NADZAR DAN SUMPAH


كتاب الأيمان والنذور

لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

Sumpah tidak sah kecuali dengan BILLAHI atau dengan salah satu nama nama Alloh atau salah satu dari sifat sifat dzat Alloh. Bila seseorang sumpah akan menyedekahkan hartanya mak dia disuruh memilih antara sedekah dan kifarat sumpah. Dn tidk ada dalam send gurau sumpah. Bila seseorang sumpah tidk akan melakukan sesuatu dan ad orang lain menyruhnya maka dia tidak dihukumi melanggar sumpah. Bila seseorang bersumpah akan melakukan dua pekerjaan dan dia melakukan salah satu pekerjaan tersebut maka dia tidak dihukumi melanggar sumpah dan harus membayar kifarat pilihan antara tiga hal:

1. Merdekakan budak perempuan mukmin
2. Member makan makan 10 miskin. A) stu mud atau member pakaian mereka
3. Bila tidak menemukan maka puasa tiga hari


(فصل) والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.

Nadzar harus di sesuatu yang lestari serta boleh dan taat kepada Alloh. Seperti ucapan seseorang: “ bila Alloh menyembuhkan penyakit saya maka demi alloh Saya akan solat atau puasa atau sedekah” maka semuanya wajib atsnya bila terjadi atasnya nama yang diucapkan. Dan tidak boleh nadir dlam maksiat seperti ucapan seseorang: andai aku bias membunuh fulan maka demi Alloh saya akan begini maka tidak terjadi nadir atas meninggalkan perbuatan tsb, seperti ucapannya: “ saya tidak akan makan daging dan saya tidak akan minum susu” dan yang senada dengannya
LihatTutupKomentar