Ulama Hadits

Ulama Hadits meliputi amirul mukminin orang yang meliputi ilmunya terhadap kebanyakan daripada Hadis-hadis sehingga tidak hilang darinya melainkan sedikit. hafizh orang yang mengetahui setiap Tobaqah yaitu peringkat, mengetahui lebih banyak dari apa yang tidak diketahuinya dan dia ialah orang sibuk sibuk mengkaji Ilmu Hadis Hadis Riwayah dan Hadis Dirayah.
Ulama Hadits
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Daftar Isi Kitab

V. ULAMA’ HADITS

A. AMIRUL MUKMININ

Ialah orang yang meliputi ilmunya terhadap kebanyakan daripada Hadis-hadis sehingga tidak hilang darinya melainkan sedikit.

B. HAFIZ

Ialah orang yang mengetahui setiap Tobaqah yaitu peringkat, mengetahui lebih banyak dari apa yang tidak diketahuinya dan dia ialah orang sibuk sibuk mengkaji Ilmu Hadis Hadis Riwayah dan Hadis Dirayah.

C. MUHADDITS

Ialah orang yang sibuk mengkaji Ilmu Hadis Tentang Riwayah dan Dirayah serta dapat mengeluarkan banyak daripada Hadis-hadis Riwayah berserta dengan keadaan perawinya.

D. MUSNAD

Ialah orang yang meriwayatkan Hadis berserta dengan sanadnya samada dia mempunyai ilmu tentangnya ataupun hanya meriwayatkan sahaja.
LihatTutupKomentar