Fi'il lazim dan muta'addi menurut kitab Alfiyah ibnu Malik

Fi'il lazim dan muta'addi Tanda Fi’il Muta’addi adalah kamu dapat menyambungnya dengan ha dhamir selain yg merujuk pada Masdar. seperti contoh amila.

 

Fi'il lazim dan muta'addi menurut kitab Alfiyah ibnu Malik

Nama kitab:  Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:  
Pengarang: Ibnu Malik ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama yang dikenal di Arab: على الجارم ومصطفي أمين
Kelahiran: 600 Masehi,   Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu 


 تَعَدِّي الْفِعْلِ وَلُزُومُهُ
 Muta'addinya fi'il dan lazimnya 


عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحْوُ عَمِلْ

Tanda Fi’il Muta’addi adalah kamu dapat menyambungnya dengan ha dhamir selain yg merujuk pada Masdar. seperti contoh amila.

فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الْكُتُبْ

Maka nashobkan dengan Fi’il Muta’addi ini terhadap Maf’ulnya, jika ia lagi tidak menggantikan Fa’il (tidak menjadi Naibul Fa’il), seperti contoh tadabbartu al kutub.

وَلاَزِمٌ غَيْرُ الْمُعَدَّى وَحُتِمْ لُزُومُ أَفْعَالِ الْسَّجَايَا كَنَهِمْ

Fiil lazim ialah fi’il abg selain mutaaddi . dan di fi’il-fi’il yang menunjukkan watak itu pasti lazim.

كَذَا افْعَلَلَّ والْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَا وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا

Demikian juga fi’il yang mengikuti wazan if’alalla, dan yang serupa (dalam wazannya) dengan iq’ansasakk, dan fi’i; yang menunjukan kebersihan dan kotoran.

أَوْ عَرَضَاً أَوْ طَاوَعَ الْمُعَدَّى لِوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتَدَّا

atau fi’il yang menunjukkan makna aradh, atau bentuk muthawaah dari fi’il muta’addi kepada satu maf’ul, seperti lafadz maddahu lalu menjadi famtadda.

وَعَدَّ لاَزِمَاً بِحَرْفِ جَرِّ وَإِنْ حُذِفْ فَالْنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

 نَقْلاً وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ مَعْ أَمْن لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

Fi'il lazim itu dapat dimuta'addikan dengan huruf jer. Fi'il yang dimuta'addikan itu ada yang huruf jernya dibuang lalu huruf yang dijerkan dibaca nashob. Demikian ini khusus yang bersifat sima'i, bukan qiyasi.  Juga, ada yang tetap dibaca jer tetapi dianggap syadz (jarang). Apabila huruf jer yang menjadi alat ta'diyah itu masuk pada 'anna' atau 'an', maka banyak berlaku secara qiyasi, tetapi demikian ini apabila tidak terjadi keserupaan. Contoh: (عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا) asalnya (عَجِبْتُ مِنْ أَنْ يَدُوا). Apabila terdapat keserupaan, maka huruf jer tidak dapat dibuang.

وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنًى كَمَنْ مِنْ أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ

Hukum asalnya itu mendahulukan fa'il dan mengakhirkan maf'ulnya baik secara makna maupun bentuknya. Seperti dalam contoh kata 'man' dalam  (أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ)

وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبٍ عَرَا وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمَاً قَدْ يُرَى

Apabila terdapat suatu indikasi (qarinah) yang mewajibkan menetapi keasalan dalam susunan maf'ul dua yang tidak berasal dari mubtadak khobar, maka harus kembali ke asal.

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرّ كَحَذْفِ مَا سِيْقَ جَوَابَاً أَوْ حُصِرْ

 Membuang makmul fadhlah itu dibolehkan karena ada tujuan tertentu. Seperti merasa jijik menyebut makmul atau agar kalimat itu menjadi ringkas.

وَيُحْذَفُ الْنَّاصِبُهَا إِنْ عُلِمَا وَقَدْ يَكُوْنُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

Amil yang menasobkan amil fadhlah itu boleh dibuang apabila sudah maklum bagi mukhatab (orang kedua). Bahkan ada yang wajib dibuang sebagaimana dijelaskan dalam bab Ishtigal.

LihatTutupKomentar