Ilmu Arudh

Ilmu Arudh adalah ilmu cara memahami dan membuat syair bahasa Arab. begitu juga ilmu qawafi atau qafiyah bagian dari sastra Arab tingkat lanjut

Ilmu Arudh

 

Nama kitab: Terjemah Ilmu Arudh Mukhtashar Syafi ala Matan Kafi
Judul kitab asal: Mukhtashar al-Syafi ala Matn Al-Kafi fi al-Arudh wa Al-Qawafi
 (كتاب مختصر الشافى على متن الكافي  في العروض والقوافي للدمنهوري)
Pengarang: Al-Damanhuri (الدمنهوري)
Bidang studi: Sastra Arab, ilmu tentang bait syair
Penerjemah: Mahfudz

Dafta isi

 1. Muqaddimah
 2. Pembahasan Pertama
 3. Cara Mentaqthi Bahar
 4. Bab I Nama-nama Zihaf dan llat 
 5. Bab II Nama-nama Bahar, Arudh dan Dharb
  1. Bahar Thawil
  2. Bahar Madid
  3. Bahar Basith
  4. Bahar Wafir
  5. Bahar Kamil
  6. Bahar Hazaj
  7. Bahar Rajaz
  8. Bahar Ramal
  9. Bahar Sari'
  10. Bahar Munsarih
  11. Bahar Khafif
  12. Bahar Mudhari'
  13. Bahar Muqtadhab
  14. Bahar Mujtats (Mujtas)
  15. Bahar Mutaqarib
  16. Bahar Mutadarik
 6. Footnote dan Penjelasan
 7. Kembali ke: Terjemah Kitab Arudh Al-Mukhtar al-Syafi


Muqaddimah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji dan syukur bagi Allah swt. atas segala nikmat dan ilham-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., sebaik-baik makhluk, serta kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya yang menjadi pemimpin-pemimpin yang menggunung keteguhannya.

Kitab ini adalah suat karya yang dipandang cukup dalam membahas dua ilmu yaitu „Arudh dan Qawafi. Semoga Allah swt. memberikan taufiq dan pertolongan, hanya kepada-Nya berserah diri.

Dalam pembahasan ilmu „Arudh dikemukakan: muqaddimah, dua bab serta penutup.

Pembahasan Pertama

Dalam muqaddimah ini dibahas sesuatu yang harus diketahui.

Cara Mentaqthi Bahar

Huruf Taqthi' yang dari padanya juz-juz tersusun ada sepuluh, yaitu yang terkumpul dalam ucapan[1]: لمعت سيوفنا (pedang kami mengkilat)

Huruf mati ialah huruf yang tidak berharakat, dan huruf hidup adalah huruf yang berharakat. 

Huruf hidup yang setelahnya berupa huruf mati dinamakan Sabab Khafif, contoh: Dua huruf hidup namanya Sabab Tsaqil, contoh: [قد]. 

Dua huruf hidup namanya Sabab Tsaqil contoh: [يك].

Dua huruf hidup setelahnya berupa huruf mati namanya Watad Majmu', contoh: [يكم]

Dua huruf hidup yang di tengahnya berupa huruf mati namanya Watad Mafruq, contoh: [قام].

Tiga huruf hidup yang setelahnya berupa huruf mati namanya Fashilah Shughra, contoh: فَعَلَتْ. Dan empat huruf hidup yang setelahnya berupa huruf mati namanya Fashilah Kubra, contoh: فَعِلَتُنْ
Kesemuanya itu terdapat dalam ucapan:

لَمْ أَرَ عَلَى جَبَلٍ سَمَكَةً

Dari semua itu (baik Asbab, Autad, Fawashil) tersusun tafʼilah1 yang jumlahnya secara lafadz ada 8. Akan tetapi, sebenarnya ada 10, yang dua adalah Khumasi (lima hurufnya) dan yang delapan Suba'i (tujuh hurufnya)5. Yang asal/pokok ialah:

- فَعُولُن - مُفَاعَلَتُنْ - مَفَاعِيْلُن . فَاع لا تُنْ (ذو الوتد المفروق في المضارع)


Dan yang cabang/furu' ialah:

- فَاعِلُنْ - فاعلاتن - مَفْعُوْلَاتٌ - مُسْتَفْعِلُنْ
- مُتَفَاعِلُن - مُسْتَفِع لُنْ (ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث)

Dari semua juz tersebut bahar-bahar itu tersusun.[8]

BAB I  NAMA-NAMA ZIHAF DAN ‘ILLAT


ZIHAF

Zihaf adalah perubahan tertentu pada huruf kedua dari Sabab, baik Sabab Khafif maupun Sabab Tsaqil, dengan tidak lazim.[9] Ia tidak masuk pada huruf pertama, ketiga dan keenam dari juz/segmen.

Zihaf Mufrad ada delapan:[10]

1. Khabn (خَؾِـ), yaitu meniadakan huruf kedua mati dari juz.

2. Idhmar (إضؼملار), yaitu mematikan huruf kedua hidup dari juz.

3. Waqsh (وضص), yaitu meniadakan huruf kedua hidup dari juz.

4. Thayyu (رل), yaitu meniadakan huruf keempat mati dari juz.

5. Qabdh (ضؾض), yaitu meniadakan huruf kelima mati dari juz.

6. „Ashb (سزملب), yaitu mematikan huruf kelima mati dari juz.

7. „Aql (سعملؾ), yaitu meniadakan huruf kelima hidup dari juz.

8. Kaff (طػ), yaitu meniadakan huruf ketujuh mati dari juz.[11]


Zihaf Muzdawaj (campuran) ada empat:

1. Thayyu bersama Khabn namanya Khabl

2. Thayyu bersama Idhmar namanya Khazl

3. Kaff bersama Khabn namanya Syakl

4. Kaff bersama „Ashb namanya Naqsh [12]


‘ILLAT 


‘Illat Ziyadah (Mendapat Imbuhan)[13]


- Pembubuhan Sabab Khafif pada juz/segmen yang diakhirnya terdapat Watad Majmu‟, namanya Tarfil.

- Pembubuhan huruf mati pada juz yang di akhirnya terdapat Watad Majmu‟, namanya Tadzyiil.

- Pembubuhan huruf mati pada juz yang diakhirnya terdapat Sabab Khafif, namanya Tasbigh.[14]

Illat Naqsh (Terkurang)

- Menghilangkan Sabab Khafif namanya Hadzf.

- Menghilangkan Sabab Khafif dengan „Ashb, namanya Qathf.

- Menghilangkan huruf mati Watad Majmu‟ dan mematikan huruf sebelum huruf mati tersebut, namanya Qatha‟.

- Qatha‟ bersama Hadzf, namanya Batr.

- Menghilangkan huruf mati Sabab Khafif dan mematikan hurufnya yang hidup, namanya Qashar.

- Menghilangkan Watad Majmu‟, namanya Hadzadz.

- Menghilangkan Watad Mafruq, namanya Shalm.

- Mematikan huruf ketujuh yang hidup, namanya Waqaf.

- Menghilangkan huruf ketujuh yang hidup, namanya Kasf.[15]


BAB II NAMA-NAMA BAHAR, ‘ARUDH DAN DHARB [16]

1. Bahar Thawil

Juz-juz bahar Thawil ialah
empat kali1. 'arudhnya hanya
satu, yaitu Maqbudhah[18]., dan dharbnya ada tiga;

Pertama, Shahih. Contoh baitnya:

أَبَا مُنْذِرِ كَانَتْ غُرُوْرًا صَحِيفَتِي * وَلَمْ أُعْطِكُمْ بِالطَّوْعِ مَالِي وَلَا عَرْضِي

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن * فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن


"Hai Aba Mundzir, carik kertas perjanjianku itu ternyata tak benar. Aku belum pernah memberi kepadamu hartaku dan matabendaku dengan suka rela".

Kedua, sama seperti 'arudhnya. Baitnya:

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنتَ جَاهِلاَ * وَيَأْتِيكَ بالأَخْبَار مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ[19]

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن * فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

“Akan tampak olehmu segala kejadian zaman yang tidak engkau ketahui sebelumnya, dan akan datang kepadamu berita orang-orang tentang kebelumsiapanmu”.

Ketiga, Mahdzuf. Baitnya:

أَقِيْمُوا بَنِي النُّعْمَان عَنَّا صُدُورَكُمْ * وَأَلَا تُقِيمُوا صَاغِرِيْنَ الرُّؤْوْسَا[20]

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن * فعولن مفاعیلن فعولن فعولن


“Angkatlah Bani Nu'man sebagai pemimpin-pemimpin dari kami, dan jangan menganggap kecil terhadap pemimpin-pemimpin itu".

“Angkatlah Bani Nu‟man sebagai pemimpin-pemimpin dari kami, dan jangan  menganggap kecil terhadap pemimpin-pemimpin itu”.

2. Bahar Madid

Segmen-segmen bahar Madid adalah: فَاعِلاتُنْ فَاعِلُن  empat kali akan tetapi wajib majzu[21].

Arudhnya ada tiga, dan Dharbnya ada enam.

a. Arudh pertama adalah Shahihah dan Dharbnya sama seperti

Arudhnya. Contoh: 

يا لَبَكْرِ أَنْشِرُوْا لِي كَلَيْبًا * يَا لَبَكْرٍ أَيْنَ أَيْنَ الْفِرَارُ
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن


“Hai keluarga Bakar! Tolong hidupkan kembali/datangkan kepada Kulai! Hai keluarga Bakar! Tolong dimana-dimana lari???”

b. Arudh kedua Mahdzuf [22], Dharbnya ada tiga.

Pertama, Maqshur [23]. Contohnya:

لاَ يَغُرَنَّ امْرَأَ عَيْشُهُ * كُلٌّ عَيْشَ سَائِرُ لِلزَّوَالْ

فاعلاتن فاعلن فاعلن * فاعلاتن فاعلن فاعلان“Janganlah seorang tertipu akan kehidupannya, karena tiap-tiap kehidupan itu berakhir dengan sirna (tiada)”.

Kedua, seperti Arudhnya. Baitnya: 

اعْلَمُوا أَنِّي لَكُمْ حَافِظُ * شَاهِدًا مَا كُنْتُ أَوْ غَائِبَا

فاعلاتن فاعلن فاعلن * فاعلاتن فاعلن فاعلن


“Ketahuilah aku ini senantiasa menjagamu, baik engkau di depanku ataupun tidak”.

Ketiga, Abtar[24]. Contoh baitnya adalah: 

إنَّمَا الدُّلْفَاءُ يَاقُوتَةُ * أُخْرِجَتْ مِنْ كَيْسَ دِهْقَانِ
فاعلاتن فاعلن فاعلن * فاعلاتن فاعلن فعلن“Si gadis yang bernama Dzalfa‟ memang permata yaqut yang dikeluarkan

dari kantong-kantong saudagar”  

c. Arudh ketiga ialah Mahdzufah-Makhbunah[25], ia mempunyai dua Dharb.

Pertama, seperti „Arudhnya. Bunyi baitnya adalah: 

لِلْفَتَى عَقْلُ يَعِيْشُ بِهِ * حَيْثُ تَهْدِي سَاقَهُ قَدَمُهْ
فاعلاتن فاعلن فعلن * فاعلاتن فاعلن فعلن

“Bagi anak muda itu ada akal yang bisa dibawa hidup, kemana saja tapak kakinya membawa betisnya (melangkah)”.

Kedua, Abtar. Contoh baitnya adalah: 

 رُبَّ نَار بتْ أَرْمُقُهَا * تَقْضَمُ الْهِنْدِيَّ وَالْغَارَا

 فاعلاتن فاعلن فعلن * فاعلاتن فاعلن فعلن

"Acapkali aku melihat api membakar kayu hindi dan tumbuh-tumbuhan yang wangi".


3. Bahar Basith

Juz-juz bahar Basith adalah مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ empat kali [26]. Arudhnya ada tiga dan Dharbnya ada enam.

a. Arudhnya yang pertama ialah Makhbunah [27], ia mempunyai dua Dharb.

Pertama, seperti Arudhnya. Baitnya adalah: 

يَا حَارٍ لَا أَرْمِيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةِ * لَمْ يُلْقِهَا سُوْقَةٌ قَبْلِي وَلَا مَلِكُ

مستفعلن فاعلن مسفتعلن فعلن * مستفعلن فاعلن مسفتعلن فعلن


“Hai kabilah Harits, jangan kalian tumbukkan malapetaka yang belum pernah  dilakukan oleh gembala pemiliknya sebelumku”.

Kedua, Maqthu.[28] Baitnya adalah sebagai berikut: 

قَدْ أَشْهَدُ الْغَارَةَ الشَّعْوَاءَ تَحْمِلُنِي * جَرْدَاءُ مَعْرُوْفَةُ اللِحْيَيْنِ سُرْحُوبُ

مستفعلن فاعلن مسفتعلن فعلن * مستفعلن فاعلن مسفتعلن فعِلن

“Acapkali aku ikut perang dimana-mana naik kuda yang langsing janggutnya lagi panjang”.

b. Arudh yang kedua adalah Majzu'ah Shahihah. Dharbnya ada tiga.

Pertama, Majzu'-Mudzal (Mudzayyal) [29]. Bunyi baitnya adalah: 

إِنَّا ذَمَمْنَا عَلَى مَا خَيَّلَتْ * سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَمِنْ تَمِيمٍ

مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُن * مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مسفتعلن

"Kami mencela terhapad apa yang dibuat-buat oleh kabilah Bani Sa'd bin Zaid dan kabilah 'Amr dari bani Tamim".

Kedua, seperti ‘Arudhnya. Baitnya adalah:

مَاذَا وُقُوْفِي عَلَى رُبْع عَفْيَا * مُخْلُوْلِقِ دَارِسٍ مُسْتَعْجِمٍ

مستفعلن فاعلن مسفتعلن * مستفعلن فاعلن مسفتعلن

"Apa gunanya aku tinggal di tempat yang sunyi senyap, tertanah, rusak lagi bisu".

Ketiga, Majzu'-Maqthu1[30]. Contoh baitnya adalah:

سِيرُوا مَعًا إِنَّمَا مِيْعَادُكُمْ * يَوْمُ الثَّلاثاءِ بَطْنَ الْوَادِي

مستفعلن فاعلن مسفتعلن * مستفعلن فاعلن مفعولن

"Berangkatlah bersama-sama, karena saat perjanjian kalian adalah hari Selasa di tengah lembah".

C. Arudh yang ketiga adalah Majzu’ah-Maqthu'ah dan dharbnya seperti arudhnya. Contoh bait syairnya:

مَا هَيَّجَ الشَّوْقَ مِنْ أَطلال * أَضْحَتْ قِفَارًا كَوَحْيِ الوَاحِي

مستفعلن فاعلن مفعولن* مستفعلن فاعلن مفعولن

"Kami mencela terhadap apa yang dibuat-buat oleh kabilah Bani Sa'd bin Zaid dan kabilah 'Amr dari bani Tamim".

4. Bahar Wafir

Segmen-segmen bahar Wafir adalah leli enam kali[31]. Ia mempunya dua arudh dan tiga dharb.

a. Arudhnya yang pertama ialah Maqthufah[32] dan dharbnya seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

لَنَا غَنَمٌ نُسَوّقُهَا غِزْارُ * كَأَنَّ قُرُوْنَ حِلَّتِهَا الْعِصِيُّ

مفاعلتن مفاعلتن فعولن * مفاعلتن مفاعلتن فعولن

“Kami mempunyai kambing yang kami giring, banyak sekali seakan-akan tanduknya dari yang besar-besar adalah tongkat”.

b. Arudh yang kedua adalah Majzu‟ah Shahihah. Ia mempunyai dua dharb.

Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

لَقَدْ عَلِمَتْ رَبيْعَةُ أَنْ * نَ حُبْلَكَ وَاهِنٌ خَلَقٌ
مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن

“Nyonya Robi‟ah telah tahu bahwasanya bunting itu lemas dan dusta”.

Kedua, Majzu' Ma'shub[33]. Contoh baitnya:

أُعَاتِبُهَا وَآمُرُهَا * فَتَغْضَبُنِي وَتَعْصِيْنِي

مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن


“Aku mencerca kekasihku dan memerintahkannya, lalu ia memurkaiku dan mendurhakaiku /menentangku”. 

5. Bahar Kamil

Juz-juz bahar Kamil adalah متفاعلن enam kali[34]. Arudhnya ada tiga dan dharbnya ada sembilan.

a. Arudh yang pertama ialah Taammah (sempurna) dan dharbnya ada tiga.

Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

وَإِذَا صَحَوْتِ فَمَا أُقَصِّرُ عَنْ نَدَى * وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي

متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن

“Apabila engkau siuman dari minuman, maka aku tak akan lagi pailit, sebagaimana engkau tahu sendiri tabiat dan kedermawananku”.

Kedua, Maqthu[35]. Contoh bait syairnya:

وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ * نَسَبٌ يَزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالاً

متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن فعلاتن


“Apabila wanita-wanita itu memanggilmu “Ooom, maka panggilan itu menambah kehinaan di mata mereka”.

Ketiga, Ahadzdzu-Mudhmar[36]. Contohnya:

لَمِنَ الدِّيَارِ بِرَامَتَيْنِ فَعَاقِل * دَرَسَتْ وَغَيْرَ آبَهَا القَطَرُ
متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن فعلن

“Sesungguhnya di antara negeri-negeri yang berada di Ramatain sampai dengan „Aqil ada negeri yang bekas-bekasnya telah buruk atau usang dan tanda-tandanya telah berubah oleh hujan”. 

b. Arudh kedua ialah Hadzadz[37]. Ia mempunyai dua dharb.

Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

دِمَنْ عَفَتْ وَمَمَا مَعَالِمَهَا * هَطِلُّ أَجَشُ وَبَارِحٌ تَرِبُ
متفاعلن متفاعلن فعلن * متفاعلن متفاعلن فعلن

(Inilah) negeri-negeri yang telah binasa, dan tanda-tandanya telah terhapusoleh hujan besar dan angin yang meniup berdebu (badai/tornado)”.
 
Kedua, Ahadzdzu Mudhmar. Contoh baitnya adalah:

وَلَأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذْ * دُعِيَتْ نَزَالَ وَلُجَّ فِي الدُّعْرِ
متفاعلن متفاعلن فعلن * متفاعلن متفاعلن فعلن
 
"Sungguh engkau lebih berani daripada singa ketika diucapkan kata-kata turun tanganlah dan masuklah ke dalam kancah ketakutan."

c. Arudh ketiga adalah Majzu'ah Shahihah. Ia mempunyai empat dharb.

Pertama, Muraffal[38]. Contoh bait syairnya adalah:

وَلَقَدْ سَبَقَتَهُمُو إِلَي * ي فَلَمْ نَزَعْتَ وَأَنْتَ آخِرُ
متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلاتن

“Engkau sungguh lebih dahulu datang kepadaku daripada mereka (laskar),

akan tetapi mengapa (ketika perang itu mulai) kau mundur dan berada di belakang”.

Kedua, Majzu'-Mudzayyal[39]. Contohnya adalah:

جَدَتْ يَكُونُ مُقَامَهُ  * أَبَدًا بِمَخْتَلِفِ الرِّيَاحُ
متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلان

“Kuburan itu menjadi tempat pembaringannya untuk sepanjang masa dengan berbagai pergantian angin”.

Ketiga, seperti arudhnya. Contoh baitnya:

وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَلَا تَكُنْ * مُتَجَشِعًا وَتَجَمَّل
متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن

“Apabila engkau miskin, maka janganlah tamak dan berhiaslah”.

Keempat, Maqthu[40]. Contoh:

وَإِذَا هُمُوْ ذَكَرُوا * الإِسَاءَةَ أَكْثَرُوا الْحَسَنَاتِ

متفاعلن فعلاتن * متفاعلن متفاعلن

“Manakala mereka teringat kejahatan/kejelekan, maka mereka memperbanyak kebaikan”.

6. Bahar Hazj

Juz-juz bahar Hazj adalah مفاعیلن enam kali wajib majzu[41]. Arudh bahar ini ada satu, yaitu Shahihah. Ia mempunyai dua Dharb.

Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

عَفَا مِنْ آلِ لَيْلَى السَّهْـ * ـبُ فَالْأَمْلَاحُ فَالْغَمْرَ
مفاعیلن مفاعیلن * مفاعیلن مفاعیلن

“Negeri Sahb, Amlah kemudian Ghamr, tempat nyonya Laila tinggal- runtuh”.

Kedua, Mahdzuf[42]. Contoh baitnya adalah:

وَمَا ظَهْرِي لِبَاغِي الضَّيْ  *  م بِالظَهْرِ الذُّلُول
مفاعیلن فعولن * مفاعیلن مفاعیلن

“Aku tidaklah dapat dihinakan oleh orang yang selalu mencari kelaliman”.

7. Bahar Rajaz

Wazannya مستفعلن enam kali[43]. Arudhnya ada empat macam, dan Dharbnya ada lima. 

a. Arudh pertama ialah Taammah (sempurna). Ia mempunyai dua dharb.

Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah: 

دَارٌ لِسَلْمَى إِذْ سُلَيْمَى جَارَةُ * قَفْرَى تَرَى آيَاتِهَا مَثْلَ الزَّبُور
مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مستفعلن

“Negeri nyonya Salma ketika nyonya Salma kecil menjadi tetangga, sunyi senyap. Engkau bisa lihat bekas-bekasnya bagaikan huruf-huruf kitab (tersembunyi/lengang)”.

Kedua, Maqthu'[44]. Contoh baitnya:

وَالقَلْبُ مِنِّي جَاهِدٌ مَجْهُودُ * الْقَلْبُ مِنْهَا مُسْتَرِيْحُ سَالِمُ
مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مفعولن

“Hati dia (kekasihku) sedang gembira ria, sedangkan hatiku remuk payah lagi sengsara”. 

b. Arudh kedua ialah Majzu‟ah Shahihah[45]. Dan dharbnya sama sepertinya, misal:

قَدْ هَاجَ قَلْبِي مَنْزِلُ * مِنْ أَمَ عَمْرٍ ومُقْفِرُ

مستفعلن مستفعلن *  مستفعلن مستفعلن

“Kesedihan hatiku digerakkan oleh rumah sunyi pemberian Ummu Amr”.


c. Arudh ketiga ialah Masythurah[46], demikian juga dharbnya. Contoh:

مَا هَاجَ أَحْزَانًا  وَشَجعًا قَدْ شَجَا
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

“Apa yang menggerakkan hati sangat bersedih dan berduka cita”. 

d. Arudh keempat ialah Manhukah,[47] demikian pula dharbnya. Contoh:

يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَدَّعْ
مستفعلن مستفعلن


“Mudah-mudahan aku pada masa kenabianmu (Muhammad) masih muda lagi kuat”.


8. Bahar Raml

Segmen-segmen bahar Raml adalah فاعلاتن enam kali[48]. Ia mempunyai dua arudh dan enam dharb.

a. Arudh pertama ialah Mahdzufah, dan dharbnya ada tiga.

Pertama, Taam (sempurna). Contoh:

مِثْلَ سَمْقِ الْبُرْدِ عَفَّى بَعْدَكَ الـ * قَطْرُ مَغْنَاهُ وَتَأْوِيْبُ السَّمَالَ

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن * فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

“…seperti baju corak bekasmu yang buruk yang tempatnya telah rusak oleh hujan dan angin laut”.

Kedua, Maqshur[49]. Contoh baitnya adalah:

أَبْلَغَ النُّعْمَانُ عَنِّي مَأْلُكَا * أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارْ
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن * فاعلاتن فاعلاتن فاعلان

“Nu‟man menyampaikan surat dariku karena masa kurunganku dan penantianku sudah cukup lama”.

Ketiga, seperti arudhnya. Contoh:

قَالَتِ الْخَنْسَاءُ لَمَّا جِئْتُهَا * شَابَ بَعْدِي رَأْسُ هَذَا وَاشْتَهَتْ
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن * فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

“Khansah berkata ketika aku mendatanginya „setelah putus‟ denganku, kepala  orang ini putih dan megelabu”. 

b. Arudh kedua adalah Majzu‟ah Shahihah. Dan dharbnya ada tiga.

Pertama, Majzu' Musabbagh[50]. Contoh baitnya adalah:

يَا خَلِيْلَيَّ ارْبَعًا وَاسْ * تَخْيرًا رُبْعًا بِعَسْفَانْ
فاعلاتن فاعلاتان * فاعلاتن فاعلاتن

“Hai kekasihku, berhentilah/tunggulah sebentar dan carilah berita di suatu daerah di „Asfan”.

Kedua, seperti arudhnya. Contoh:

مُقْفِرَات دَارِسَاتُ  * مِثْلَ آيَاتِ الزَّبُوْرَ
فاعلاتن فاعلاتن  * فاعلاتن فاعلاتن

“Daerah ini, sunyi lagi rusak, seperti ayat-ayat kitab”.

Ketiga, Majzu' Mahdzuf. Contoh:

مَا لِمَا قَرَّتْالْعَيْـ * ـنَانٍ مِنْ ذَا ثَمَنُ به

فاعلاتن فاعلاتن* فاعلاتن فعلن

“Tidaklah ia berharga karena telah dinikmati oleh mata yang memandang”. 

9. Bahar Sari’

Juz-juz bahar Sari' adalah  مستفعلن مستفعلن مفعولات dua kali.[51]
Arudhnya ada empat dan dharbnya ada enam.

a. Arudh pertama ialah Mathwiyah Maksufah[52], dan dharbnya ada tiga. 

Pertama, Mathwi-Mauquf[53]. Contoh baitnya adalah:

أَزْمَانُ سَلْمَى لاَ يَرَى مِثْلَة الرَّ * رَاؤُنَ فِي شَامٍ وَلَا فِي عِرَاقِ
مستفعلن مستفعلن فاعلان * مستفعلن مستفعلن فاعلن

“Hari-hari perjumpaanku dengan adik Salma, tak seorang pengintai tahu baik di Syam (Syiria) maupun di Irak”.

Kedua, seperti arudhnya. Contoh syairnya:


هَاجَ الْهَوَى رَسْمُ بِذَاتِ الْغَضَا  * مُخْلُولِقٌ مُسْتَعْجِمٌ مُحْولُ
مستفعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن مستفعلن فاعلن

“Rindu itu digerakkan kembali oleh reruntuhan peninggalan yang berada di Dzatilghada yang buruk bisu lagi telah berubah”.

Ketiga, Ashlam[54]. Contoh baitnya adalah:

قَالَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ لِقَيْلَ الْخَنَا * مَهْلاً لَقَدْ أَبْلَغْتُ أَسْمَاعِي

مستفعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن مستفعلن فعلن.


“Kekasihku menggunjing dengan perlahan dan ia tak sengaja berkata jelek itu. Sungguh aku telah mendengar itu”.

b. Arudh kedua ialah Makhbunah-Maksufah[55], dan dharbnya ialah sepertinya. Contoh bait syairnya:

النَّشْرُ مِسْكَ وَالْوُجُوهُ دَنَا * نِيْرُ وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ عَنَمْ
مستفعلن مستفعلن فعلن * مستفعلن مستفعلن فعلن


"Bau mereka itu harum, wajahnya bagaikan dinar dan ujung jari-jarinya seperti pohon 'Anam (pohon pemerah kuku yang dahannya lemas)".

c. Arudh ketiga ialah Mauqufah-Masthurah[56], dan dharbnya ialah sepertinya. Contoh baitnya adalah:

يَنْضَخْنَ فِي حَافَاتِهَا بِالْأَبْوَالِ *
مستفعلن مستفعلن مفعولات
"Mereka memancarkan air kencing dari ujungnya".

d. Arudh keempat ialah Maksyufah-Masythurah[57], dan dharbnya adalah sepertinya. Contoh baitnya adalah:

يَا صَاحِبَيْ رَحْلِي أَقِلَا عَدْلِي *
مستفعلن مستفعلن مفعولن

"Hai kedua rekan perjalananku, kurangilah cercaan padaku".

10. Bahar Munsarih
 
Juz-juz bahar Munsarih adalah مستفعلن مفعولات مستفعلن dua kali [58]
 
Arudhnya ada tiga, seperti jumlah dharbnya.

a. Arudh pertama ialah Shahihah, dan dharbnya adalah Mathwi[59]. Contoh:

إِنَّ ابْنَ زَيْدٍ لَا زَالَ مُسْتَعْمِلاً * لِلْخَيْرِ يُفْشِي فِي مِصْرِهِ الْعُرُفَا
مستفعلن مفعولات مستفعلن * مستفعلن مفعولات مفتعلن

"Sesungguhnya putra Zaid itu senantiasa beramal kebajikan, ia menebar kebajikan di kotanya".

b. Arudh kedua ialah Mauqufah-Manhukah[60]. Dharbnya seperti arudhnya, contoh:

صَبْرًا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ*
مستفعلن مفعولان

c. Arudh ketiga ialah Maksyufah-Manhukah[61]. Dharbnya seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:

 وَيْلُ أَمْ سَعْدٍ سَعْدَا[63]
مستفعلن مفعولن
"Celakalah Ibu Sa'd karena (kematian) Sa'd".

11. Bahar Khafif

Juz-juz bahar Khafif ialah فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْع لُنْ فَاعِلاتُن .dua kali[63]
 
Arudhnya ada tiga dan dharbnya ada lima.

a. Arudh pertama ialah Shahihah, ia mempunyai dua dharb. Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya adalah:
حَلْ أَهْلِي مَا بَيْنَ دُرْنِي فَبَادُو. لِي وَحَلَّتْ عُلُويَّةً بِالسِّخَال 
فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنَّ ، فَاعِلَا تُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلاتُنْ

"Keluargaku bertempat tinggal di antara Durni dan Baduli, sedang kekasihku bertempat tinggal di dataran tinggi Sikhal".
Dharb Shahih itu bisa ditemui Tasy'its[64]. Ialah perubahan فَاعِلَا تُنْ  menjadi wazan مفعولن 

Contoh baitnya . 

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ * إِنَّمَا الْمَيْتَ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ
فاعلاتن مفاع لن فاعلاتن * فاعلاتن مفاع لن مفعولن

إِنَّمَا الْمَيْتُ مَنْ يَعِيْشُ كَثِيْبًا * كَاسِفًا بَالُهُ قَلِيْلَ الرَّجَاءِ
فاعلاتن مفاع لن فاعلاتن * فاعلاتن مفاع لن فاعلاتن

"Bukanlah yang dinamakan orang mati itu adalah orang yang mati lantas beristirahat (dari tanggapan dunia yang berat ini), melainkan adalah orang- orang yang hidup tetapi mati. Orang mati adalah orang yang hidup berduka cita, susah hati lagi sedikit harapan".

Kedua, Mahdzuf[65]. Contoh baitnya:

لَيْتَ شِعْرِي هَلْ ثُمَّ هَلْ آتِيْنَهُمْ * أَمْ يَحُوْلَنْ مِنْ دُوْنِ ذَاكَ الرَّدَى
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن * فاعلاتن مستفع لن فاعلن

"Mudah-mudahan aku tahu dengan pertanyaan: 'Apakah, apakah akan aku sampaikan kecintaan itu pada mereka, ataukan akan pudar sebelum binasa?"
 
b. Arudh kedua ialah Mahdzufah, dan dharbnya seperti arudhnya. Contoh:

إِنْ قُدِرْنَا يَوْمًا عَلَى عَامِرٍ * تَنْتَصِفْ مِنْهُ أَوْ نَدَعْهُ لَكُمْ
فاعلاتن مستفع لن فاعلن *  فاعلاتن مستفع لن فاعلن
 
"Jika kami pada suatu hari diberi kemampuan, maka akan kami tepati persangkutan dengan Amir atau kami tangguhkan/tinggalkan untukmu dulu".

C. Arudh ketiga ialah Majzu'ah Shahihah. Ia mempunyai dua dharb. 
 
Pertama, seperti arudhnya. Contoh baitnya:

لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا تَرَى * أُمُّ عَمْرٍ وَفِي أَمْرِنَا
فاعلاتن مستفع لن * فاعلاتن مستفع لن

"Mudah-mudahan aku tahu dengan pertanyaan: 'Apakah yang Ummu Amr ketahui tentang halku”.

Kedua, Majzu'-Makhbun-Maqshur[66]. Contoh baitnya:

كُلٌّ خَطْبٍ إِنْ لَمْ تَكُو * نُوْا غَضَبْتُمْ يَسِيرَ
فاعلاتن مستفع لن * فاعلاتن فعولن
 
"Tiap-tiap hal yang menyusahkan, bila kamu hadapi dengan tidak murka (emosi), maka akan mudah (ringan)".
 
12. Bahar Mudhari'
 
Segmen-segmen bahar Mudhari' ialah مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن dua kali  tetapi wajib Majzu’ [67].

Arudhnya ada satu, yaitu Shahihah dan dharbnya seperti arudhnya. Contoh baitnya:


دَعَانِي إِلَى سُعَادَا * دَوَاعِي هَوَى سُعَادَا [68]
مفاعيل فاع لاتن * مفاعیل فاع لاتن

"Aku tertarik oleh semampai dan pesona gadis (Su'ada) untuk menyintainya”.

13. Bahar Muqtadhab
 
Juz-juz bahar ini adalah مفعولات مستفعلن مستفعلن dua kali serta wajib  majzu1[69].

Arudhnya ada satu, yaitu Mathwiyyah, dan dharbnya seperti arudhnya[70]. Baitnya:
 
أَقْبَلَتْ فَلَاحَ لَهَا * عَارِضَانِ كَالسِّبَاحِ [71]
فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن

"Kekasih itu menghadap lantas tampaklah kedua pipinya bagaikan mutiara mengkilat" .

14. Bahar Mujtats
 
Segmen-segmen ini adalah مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن dua kali serta wajib  majzu1[72].

Arudhnya hanya satu yaitu Shahihah, dan dharbnya seperti arudhnya. Contoh baitnya:

الْبَطْنُ مِنْهَا خَمِيضُ * وَالْوَجْهُ مِثْلُ الهلال
مستفع لن فاعلاتن * مستفعلن فاعلاتن
"Perut kekasih itu kempis dan mukanya bagaikan bulan".

Dharb tersebut boleh ditemui Tasy'its[73]. Contoh baitnya:

لَوْلَا يَعِي مَا أَقُولُ * ذَا السَّيِّدُ الْمَأْمُولُ 
 
مستفع لن فاعلاتن * مستفع لن مفعولن
 
"Mengapa perkataanku tak diingat oleh tuanku yang menjadi dambaan itu?".

15. Bahar Mutaqarib [74]

Juz-juz bahar ini adalah فعولن delapan kali. Bahar ini mempunyai dua 'arudh dan enam dharb.

a. 'Arudh pertama ialah shahihah, dan dharbnya ada empat. 
 
Pertama, seperti 'arudhnya. Contoh baitnya:

فَأَمَّا تَمِيمٌ تَمِيمُ ابْنُ مُرٌ * فَأَلْفَاهُمُ الْقَوْمُ رُوْبَى نِيَامَا
 
فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعولن

"Adapun kabilah Bani Tamim adalah Tamim bin Murrin, maka mereka ditemui kaum sedang tidur nyenyak”.

Kedua, Maqshur[75]. Contoh baitnya:

وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَةِ بَائِسَاتِ * وَشُعْبِ مَرَاضِيْعَ مِثْلَ السَّعَالَ
فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعول

"Dia mendatangi (bergaul dengan) wanita-wanita miskin kusut rambut, kopek susu seperti jin sihir".
Ketiga, Mahdzuf[76]. Contoh baitnya:

وَأَروي مِنَ الشَّعْر شِعرًا عَوِيْصًا * يُناسِي الرُّوَاةَ الَّذِي قَدْ رَوَوا
فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعولن

"Aku sulit sekali mendendangkan sebuah syair Arab, orang yang pernang menyampaikannya dari para perawi itupun lupa".

Keempat, Abtar[77]. Contoh baitnya:

خَلِيْلَيَّ عُوْجَا عَلَى رَسْمِ دَارِ * خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَى وَمَنْ مِيَّهْ

فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فع

"Hai kekasihku, Sulaimah dan Miyah, cenderunglah ke negeri yang telah sunyi".

b. 'Arudh kedua ialah Majzu'ah-Mahdzufah[78]. Ia mempunyai dua dharb. Pertama, seperti 'arudhnya. 
Contoh:

أَمِنْ دِمَّةٍ أَفْقَرَتْ * لِسَلْمَى بِدَاتِ الْغَضَى
فعولن فعولن فعل * فعولن فعولن فعل
 
"Apakah (engkau berhenti) karena negeri Dimmah yang telah sunyi itu, lantaran Salma ada di Dzaatil-Ghadha".

Keempat, Majzu' Abtar. Contoh:

تَعَفِّفْ وَلَا تَبْتَئِس  * فَمَا يُقْضَ يَأْتِيكَا
فعولن فعولن فعل * فعولن فعولن فع
 
"Sudahlah, jangan kau kerjakan itu dan jangan pula bersedih hati, karena apapun yang tersurat dalam takdir akan datang juga".

16. Bahar Mutadarik [79]

Juz-juz bahar ini فاعلن delapan kali. Ia mempunyai dua 'arudh dan empat dharb.

a. Arudh pertama ialah Taammah (sempurna), dan dharbnya seperti 'arudhnya. Contoh baitnya:

جَاءَنَا عَامِرٌ سَالِمًا صَالِحًا * بَعْدَ مَا كَانَ مَا كَانَ مِنْ عَامِرٍ
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

"Kami kedatangan pak Amir, ia berhati mulus dan berbaik-baik setelah sebelumnya ia kusangka dendam kesumat".

b. Arudh kedua ialah Majzu'ah Shahihah. Dharbnya ada tiga. 
Pertama, Majzu' Makhbun Muraffal[80]. Contoh baitnya:

دَارُ سُعْدَى بِشَحْرٍ عُمَان * قَدْ كَسَاهَا الْبَلَدَ الْمَلَوَانِ [81]
فاعلن فاعلن فعلاتن * فاعلن فاعلن فعلاتن
 
"Negeri Dewi Su'da di pantai Uman itu benar terkena bencana siang malam".
 
Kedua, Majzu' Mudzayyal82]. Contoh:
هَذِهِ دَارُهُمْ أَقْفَرَتْ  *  أَمْ زُبُوْرٌ مَحَتْهَا الدُّهُورُ
فاعلن فاعلن فاعلان *  فاعلن فاعلن فاعلن
"(Apakah) ini negeri mereka yang telah sunyi bahkan seperti tulisan kitab yang telah terhapus lamanya zaman".

Ketiga, seperti arudhnya. Contoh baitnya:
قِفْ عَلَى دَارِهِمْ وَابْكِينْ * بَيْنَ أَطْلَالِهَا وَالدِّمَنْ
فاعلن فاعلن فاعلان * فاعلن فاعلن فاعلن

"Berhentilah di negeri mereka, dan menangislah di antara puing-puingnya dan negeri Diman".

Khabn pada bahar ini dipandang baik. Contoh:
 
كرَةٌ طُرحَتْ بصِوَالِجَةِ * فَتَلَقَّفَهَا رَجُلٌ رَجُلُ

فعلن فعلن فعلن فعلن * فعلن فعلن فعلن فعلن

"Sebuah bola dilempar dengan tongkat lengkung, maka berebutlah mengejarnya seorang demi seorang".
 
Qatha' pada Hasywu pada bahar ini boleh[83]. Contoh:

مَا لِي مَالُ إِلَّا دِرْهَمْ * أَوْ بُرْدُوْنِي ذَاكَ الْأَدْهَمُ
فعلن فعلن فعلن فاعلن * فعلن فعلن فعلن فعلن

“Aku tak punya harta selain dirham (uang kecil) dan atau kudaku yang hitam (kuda Turki)”.

Dan keduanya (Khabn dan Qatha‟) berkumpul/bersama. Contoh: 

زُمَّتْ إِبلُ لِلْبَيْنِ ضُحَى  * فِي غَوْرَتِهَا مَةَ قَدْ سَلَكُوْا
فعلن فعلن فعلن فاعلن * فعلن فعلن فعلن فعلن
 

“Unta diikat karena untuk dipisah/dikelompokkan pada pagi hari di dataran rendah Tihamah. Mereka (penduduk) sama melakukannya”.
[alkhoirot.com]
 

Footnote dan Penjelasan Penerjemah)

1. Yaitu Lam, Mim, ‘Ain, Ta', Siin, Ya', Wawu, Fa’, Nun dan Alif. Dikumpulkan dalam bentuk ungkapan agar menjadi mudah untuk dipahami/dihapal.

Taqthi' secara bahasa berarti memotong-motong. Ia adalah masdar dari fi'il madhi Qottho'a, yang artinya memotong-motong bait syair dalam bentuk juz-juz (taf'ilah- tafʼilah) segmen-segmen/wazan- wazan. Huruf yang ada dalam juz-juz tersebut namanya huruf taqthi' yang jumlahnya ada sepuluh dan bertempat pada berbagai bentuk taf'ilah segmen/juz, baik itu khumasi (lima hurufnya) maupun suba'i (tujuh hurufnya). Di samping itu perlu kiranya dikemukakan cara mentaqthi' dan hal yang berkaitan dengannya.

Mentaqthi' yang lazim dipergunakan oleh mubtadi' (pelajar pemula) ada dua macam yaitu dengan garis horizontal/mendatar dan memakai garis vertikal/tegak. Contoh:

وليل كموج البحر أرخى سدوله * علي بأنواع الهموم ليبتلى

وليل / كموج البحر أرخى سدوله * علي بأنواع الهموم ليبتلى

Cara memutus-mutus/memotong-motong itu diikutkan dengan wazan-wazan (timbangan/neraca) yang terkandung dalam bait tersebut. Demikian ini dapat diketahui dengan terkaan yang tepat bagi yang telah ahli atau dengan ditelusuri dengan metode mentaqthi'. Caranya jika suatu huruf itu mati/sukun, maka diberi lambang “o” dan jika huruf itu hidup/berharakat, maka diberi lambang "/". Dengan demikian syair di atas akan dibentuk cara taqthi' sebagai berikut:

وَلَيْل كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ * عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُوْمِ لِيَبْتَلِي

Untuk mengetahui huruf hidup dan huruf mati dalam ilmu ‘Arudh ini harus pula mengetahui khath 'Arudh (tulisan secara sistem ilmu 'Arudh), yaitu tiap-tiap huruf yang diucapkan itulah yang ditulis. Walaupun tak ada secara tulisan imla'nya, dan yang tidak diucapkan maka tidak ditulis walaupun ada dalam tulisan secara imla'nya. Perhatikan bunyi syair di atas dengan taqthi' secara khath 'Arudhi berikut ini:

وَلَيْل كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ

ووه
عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْ هُمُوْمِ لِيَبْتَلِي /

عَلَيْيَ بِأَنْوَاعِلْ هُمُومِ لِيَبْتَلِي وَلَيْلِنْ كَمَوْحِلْ بَحْرِ أَرْخَا سُدُولَهُمْ

Maka dari bait syair di atas akan ditemukan wazan-wazan atau juz-juz sebagai berikut:

*

عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُوْمِ لِيَبْتَلِي وَلَيْل كَمَوْجُ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ

*
وو

عَلَيْيَ بِأَنْوَاعِلْ هُمُومِ لِيَبْتَلِي وَلَيْلِنْ كَمَوْجِلْ بَحْرٍ أَرْخَا سُدُولَهُمْ

0/10/1 10/1 0/0/0/1 10/1
*
0/10/1 0/0/1 0/0/0/1 ol oll

فعولن مفاعیلن فعول مفاعلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن *

Dengan demikian maka bait tersebut baharnya ialah bahar Thawil. Pada ‘Arudh dan Dharbnya terkena Makbuddhah dan pada Hasywu-nya terkena Zihaf, sebagaimana akan diterangkan pada bab dan fasal masing-masing.

Catatan penting:

Bait ialah baris syair atau secara definitif ialah suatu ungkapan yang terdiri dari juz-juz yang diakhiri Qafiyah.

Kata syair dalam bahasa Indonesia ialah untuk hasil ubahan, bukan untuk penggubahnya. Yang di dalam bahasa Arab disebut Syi'r. Penggubah syair disebut penyair, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Syaa'ir.

Syathr ialah separuh bait/syair. Bait lazim terdiri dari dua syathr, yaitu syathr pertama (sebelah kanan) namanya Shadr (depan atau dada). Dan Syathr kedua (sebelah kiri) namanya ‘Ajuz (belakang atau akhir).

‘Arudh ialah juz terakhir dari syathr pertama bait, dan Dharb ialah juz terakhir dari syathr kedua bait. Selain 'Arudh dan Dharb namanya Hasyw (lihat bagian penutup).

Pada pelajaran mendatang akan ditemui komponen bahar yang juz atau tafʼilahnya terdiri dari lima huruf (khumasi). Adapula yang terdiri dari tujuh huruf (suba'i) dan adapula yang campuran dari khumasi dan suba'i yang lazim disebut dengan Mumtazijah (campuran).

Perlu dipahami bahwa khath ada tiga macam: Qiyasi, Utsmani dan 'Arudhi. Utsmani khusus untuk tulisan al-Qur'an, maka dalam menulis sedapat mungkin disamakan dengannya. Khath 'Arudhi khusus untuk tulisan pada ilmu ‘Arudh sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dan khath Qiyasi untuk selainnya. Qiyasi ini bebas asal sesuai dengan peraturan. Macamnya: Riq'i, Tsulutsi, Diwani, Farisi, Kufi, Naskhi.

2. Arti secara bahasa, Sabab (tampar/tali), Khafif (ringan), Tsaqil (berat), Watad (patok/tonggak), Majmu' (terkumpul), Mafruq (terpisah), Fashilah (tampar panjang), Sughra (kecil), Kubra (besar). Dengan ungkapan-ungkapan tersebut mengingatkan kita pada bentuk rumah perkemahan yang disana terdapat tali pengikat, tampar penggenyang, patok pembaji dan lain sebagainya.

Sabab dinamakan Khafif karena setelah harakat terdapat sukun, yang ini adalah ringan. Dan dinamakan Tsaqil karena terdapat dua huruf hidup yang demikian ini adalah berat. Demikian juga dinamakan Watad Majmu' karena terkumpulnya dua huruf hidup tanpa adanya Fashil (yang memisah). Dan dinamakan Mafruq dikarenakan terpisahnya dua huruf tersebut oleh huruf mati. Demikian seterusnya gambaran qiyasnya.

3. [لم] untuk contoh Sabab Khafif, [أر] untuk contoh Sabab Tsaqil, [علي] untuk contoh Watad Majmuk,  ظهر untuk contoh Watad Mafruq, Lafadz [جبل] untuk contoh Fashilah Sughra, dan [سمكة]  untuk contoh Fashilah Kubra.
Ungkapan ini untuk contoh agar mudah dihapal.
 
Lafadz [جبل] terhitung empat huruf dan [سمكة] terhitung lima huruf, sesuai dengan Khath 'Arudhi. 
Perhatikan penulisan berikut ini [جَبَلِنْ] dan [سَمَكَتَنْ]

4. Tafaa'il sama dengan Ajza', Tafʼiilaat, Auzan, Amtsilah, Arkan yang dalam bahasa Indonesia disebut
dengan segmen-segmen/potongan-potongan/penggalan-penggalan/jeda/glegel/gatra.
 
5. Contoh lima hurufnya [فعولن ] dan tujuh [مفاعلتن ]

6. Yang dimaksud dengan [ذو الوتد المفروق في المضارع] adalah 'ain tersebut terputus dari lam. Sehingga di
dalamnya terdapat Watad Mafruq (pada lafadz elė) yang semula tidak ada. Dan yang demikian itu ada pada bahar Mudhari'.

7. Begitupun pada bahar Khafif dan Mujtats, dengan keterangan sebagaimana di atas.

8. Misalnya bentuk susunan dalam bahar Thawil:

Tambahan:

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن
*
Untuk mengetahui yang asal dan yang cabang kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari keduanya.

Yang asal ialah juz/segmen yang didahului oleh Watad baik Majmu' ataupun Mafruq. Dan yang cabang ialah juz yang didahului oleh Sabab. Baik Khafif ataupun Tsaqil. Misalnya: J (lihat pada kelompok asal). Bila Sabab Khafifnya (¿) dikedepankan sebelum Watad Majmu', maka akan berbunyi:
. Sedangkan yang demikian ini muhmal, atau tidak terpakai. Maka ia diganti dengan lafadz yang musta’mal (berlaku), yaitu: ¿del. Lafadz ¿eb inilah yang dinamakan cabang (lihat pada kelompok cabang).

Demikian juga misalnya: ¿le (asal). Bila Sabab Khafifnya didahulukan, maka berbunyi: les J. Karena yang demikian ini muhmal, maka ia diganti dengan musta'mal (yang terpakai), yaitu: ¿zëïmo . Begitu juga bila yang dimajukan itu hanya Sabab kedua, dan yang pertama dibiarkan, maka akan berbunyi:
. فاعلاتن :Dan karena muhmal, maka diganti dengan . لن مفاعي
 
Demikian pula dengan ¿li. Bila sabab Tsaqil dan Khafifnya dikedepankan, maka berbunyi: ↳ė, jus. Karena yang demikian ini muhmal, maka dapat diganti dengan: Jl. Dan bila Sabab Khafifnya saja
. فاعلاتن lalu diganti dengan تن مفاعل yang dikedepankan, maka akan berbuni
لا
Demikian pula dengan bila kedua Sabab Khafifnya itu dikedepankan akan berbunyi ş↳ ¿Y lalu diganti dengan Y. Dan bila Sabab Khafif yang kedua saja yang dikedepankan maka akan
مستفع لن :kemudian diganti, تن فاع لا :berbunyi
 
Di depan telah dipaparkan penjelasan bahwa tafaa'il (yang dari padanya bahar-bahar atau bait-bait itu tersusun) ada delapan secara lafadz (ucapan) dan sepuluh menurut hukumnya. Dengan telah melihat contoh-contohnya kita tentu tahu bahwa baik pada kelompok asal maupun cabang terdapat dua bacaan
Maka kempat tafilah itu dihitung . مستفعلن dengan مستفعلن dan فاعلاتن dengan فاع لا تن yang sama, yaitu
dua. Dengan demikian yang semula secara hukum ada sepuluh kini secara lafadz ada delapan. Yang dimaksud hukum berbeda adalah bila kita lihat contoh di atas terdapat 'ain yang terekat dan ada yang terpisah. Maka yang direkat nama tafʼilah/juznya ialah Dzul Watadil Majmu' yang terletak pada ucapan "", dan yang dipisah nama tafʼilahnya/juznya ialah “Dzul Watadil Mafruq" yang terletak pada ucapan “¿lė”. Begitu juga pada "¿" dan "" memang dari segi ucapan/bacaan kedua macam tafʼilah itu tidak ada perbedaan.

9. Zihaf secara bahasa artinya bersegera. Dinamakan demikian karena apabila ia masuk pada suatu kalimat, maka kalimat itu dibaca cepat lantaran kekurangan huruf atau harakatnya.
Pengertian tidak lazim ialah jika zihaf itu masuk pada salah satu bait dari bait-bait tertentu pada suatu qosidah, maka tidaklah wajib masuk pada bait-bait berikutnya. Lain halnya dengan 'Illat, maka ia diperlakukan pada bait-bait berikutnya.

10. Maksudnya adalah zihaf itu ada dua macam: Mufrad dan Muzdawajah.
 
11. Secara bahasa, Khabn berarti: tepi/lampiran (pada baju bagian depan sampai dada). Idhmar: menyimpan/membuat tidak terang. Waqsh: memenggal batang leher. Thayyu: lipat. Qabdh: tergenggam. 'Ashb: menolak (karena terbalut). 'Aql: menolak (karena terikat atau terlambat). Kaff: menolak/mencegah.
Dari arti secara bahasa ini, dengan yang dimaksud dalam istilah ada titik pertemuan perumpamaan. Misalnya pada Waqsh, yaitu pemenggalan leher, leher disini yaitu perumpamaan dari huruf kedua yang huruf pertamanya ialah kepala. Perhatikan contoh Khabn dan seterusnya secara istilah:

> مُتَفْعِلُنْ (> مَفَاعِلُنْ) - الْخَيْنِ : مُسْتَفْعِلُن
فَاعِلُنْ > فَعِلُنْ
فَاعِلاتُن > فَعِلاتُنْ
مَفْعُولاتُ > مَعُوْلَاتُ ) مَفَاعِيْلُ)
> مُتَفَاعِلُنْ - الإِضْمَارِ : مُتَفَاعِلُنْ > مُفَاعِلُنْ ( مَفَاعِلُنْ) الوَقْص : مُتَفَاعِلُنْ
> فَعُولُ القَبْضِ : فَعُولُن مَفَاعِيْلُنْ > مَفَاعِلُن
> مُفَاعَلْتُنْ > مَفَاعِيْلُن) - العَصْبَ : مُفَاعَلَتُنْ
- العَقْل : مُفَاعَلَتُنْ
- الكَفُّ : مَفَاعِيلُن
> مُفَاعَتُنْ > مَفَاعِيلُ
مُسْتَفْع لُنْ > مُسْتَفْع ك
- الطَّيِّ : مُسْتَفْعِلُن
> مُسْتَعِلُنْ مُفْتَعِلُن)
مُتَفَاعِلُنْ > مُتَفَعِلُن
مَفْعُولاتُ > مَفْعُلاتُ ) فَاعِلاتُ)
فَاعِلاتُنْ > فَاعِلاتُ
Keterangan: letak contoh ialah terakhir, terutama dalam kurung yang merupakan pindahan.

12. Zihaf Muzdawaj disebut pula Zihaf Murakkab (tersusun). Arti secara bahasa istilah-istilah tersebut; Khabl (cacat), Khazl (cerai/pisah), Syakl (terjerat), dan Naqsh (kurang). Contoh Khabn dan seterusnya secara istilahi:
> مُتَعِلُنْ > فَعِلَتُنْ) - الْخَبْل : مُسْتَفْعِلُن
مَفْعُولاتُ > مَعُلاتُ ) فَعِلاتُ)
> مُنْفَعِلُنْ > مُفْتَعِلُنْ) - الْخَزَل : مُتَفَاعِلُن
> فَعِلاتُ - الشكل : فَاعِلاتُنْ
مُسْتَفْع لُنْ > مُتَفْع ك
> مُفَاعَلْتُ ( مَفَاعِيْلُ) - النَّقْص : مُفَاعَلَتُنْ
 
13. Maksudnya ialah illat itu ada dua macam: Ziyadah dan Naqsh. Secara bahasa 'Illat berarti penyakit. Secara istilah ialah perubahan yang berada pada sabab dan watad lagi ia hanya terdapat pada ‘arudh dan dharb dengan secara lazim. Artinya, jika ia masuk pada salah satu bait dan bait-bait suatu qasidah dalam 'arudh, dharb atau dharb awal dari qasidah tersebut, maka wajib diberlakukannya pada bait-bait berikutnya. 'Illat adalah perubahan yang kedua setelah zihaf, yang berada pada tafʼilah/segmen/juz-juz. 
 
14. Secara bahasa Tarfil berarti memanjangkan ujung kain, Tadzyiil berarti tepi/ekor, dan Tasbgih berarti menyempurnakan/memanjangkan.
Perhatikan contoh Tarfil dan seterusnya secara istilahi berikut ini:

- التَّرْقِيل : مُتَفَاعِلُن
مُتَفَاعِلُنْتُنْ > مُتَفَاعِلاتُن)
فاعلن > فَاعِلُنْتُن > فَاعِلاتُنْ)
> مُتَفَاعِلُئْنْ > مُتَفَاعِلانْ) - التَّذييل : مُتَفَاعِلُن
فَاعِلُنْ > فَاعِلُنَّنْ > فَاعِلانْ)
مُسْتَفْعَلُنْ > مُسْتَفْعِلُنَّنْ ( مُسْتَفْعِلانْ)
> فَاعِلاتُنْنْ > فَاعِلاتَان) - التَّسْبِيعَ : فَاعِلاتُنْ
 
15. Arti secara bahasa, Hadzf berarti membuang, menghilangkan, menggugurkan. Qathf berarti memetik. Qatha' berarti memutus. Batr berarti memutus, memotong. Qashar berarti memendekkan. Hadzadz berarti memutus, memotong. Shalm berarti memotong. Waqaf berarti berhenti. Dan Kasf berarti membuka.

> مَفَاعِي (> فَعُولُن) - الْحَذْفَ : مَفَاعِيْلُن
> مُفَاعَلٌ (> فَعُولُن) - الْقَطْفَ : مُفَاعَلَتُنْ > فَاعِلٌ فِعْلُنْ) - الْقَطْعِ : فَاعِلُن مُتَفَاعِلُنْ > مُتَفَاعِلْ
مُسْتَفْعِلُنْ > مُسْتَفْعِل
> فَعْ - الْبَتْر فَعُولُن فَاعِلاتُنْ > فَاعِلٌ فِعْلُنْ)
(>
- القَصْرِ: فَاعِلاتُن
> فَاعِلاتْ فَاعِلانْ)
فَعُولُن > فَعُول
> مُتَفَا (> فَعِلُنْ) - الْحَذَدْ : مُتَفَاعِلُن > مَفْعُو ( فِعْلُنْ) - الصَّلْمِ : مَفْعُوْلَاتُ > مَفْعُولات ( مَفْعُولان) الْوَقْفِ : مَفْعُوْلَاتُ -
> مَفْعُولاً ( مَفْعُولُن) الْكَسْفِ : مَفْعُوْلَاتْ D -
 
Muallif tidak mencantumkan Kharm pada 'Illat Ziyadah dan Tasy'iit pada 'Illat Naqsh, karena keduanya diberlakukan seperti Zihaf, yaitu tidak adanya lazim (Kharm, lihat penutup keterangan no. 5 dan Tasy'iit pada bahar Khafif, keterangan no. 2).

16. Jamak dari bahar ialah buhuur/bihaar. Jamak 'arudh ialah A'aaridh dan jamak dharb adalah Adhrub. Bahar secara bahasa berarti sela/celah, lebar atau laut. Secara istilah ialah kumpulan dari perulangan juz/segmen dengan bentuk syair/puisi. Demikian ini dinamakan bahar karena luasnya syair bagaikan lautan yang kemudian ditimbang dengan wazan-wazan tersebut. Menurut Imam Khalil bahar ini ada lima belas jenisnya, yaitu sampai dengan bahar Mutaqarib, akan tetapi kemudian disertakan oleh Imam Akhfash satu bahar, yaitu bahar Mutadarik, maka ada 16.

Dalam seni suara bahar ini dinamakan kunci, semisal kunci G. dan kata syair dalam bahasa Arab bukan penggubahnya. Penggubahnya disebut "penyair" atau Sya'ir dalam bahasa Arab.

'Arudh secara bahasa artinya melintang/menghalang. Yaitu kayu yang melintang yang berada di dalam rumah. Lafadz Arudh terambil dari lafadz ‘aridhah. Secara istilah 'Arudh adalah juz terakhir syathr pertama bait. Bait adalah baris dari pada syair. Dan Syathr adalah separuh daripadanya. Lafadz 'Arudh ini muannats (perempuan). Maka, lafadz yang musytaq sesudahnya yang menjadi sifat atau khabar daripadanya tentu harus menyimpan dhomir yang sesuai dengan lafadz yang terambil dari yang lain, seperti isim faʼil dan isim mafʼul, yang keduanya terambil dari masdar. Kebalikan dari musytaq ialah isim jamid (keras), ia tidak mempunyai dhomir seperti lafadz “hajarun” (batu).

Dharb ialah juz akhir dari syathr kedua dari bait. Ia adalah jenis lafadz yang mudzakkar, maka lafadz yang berdhomir kepadanya pun tentu di-mudzakkar-kan, yaitu kebalikan dari lafadz ‘arudh.

 
17. Maka berbunyi
فَعُولُنْ مَفَاعِيْكُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ * فَعُوْلُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُ :

Bahar ini dinamakan Thawil karena ia adalah bahar yang paling sempurna dalam diberlakukannya, tidak kemasukan juz (majzu': dibuang juz akhir kedua syathrnya) syathr (masyhur: bait yang terambil separuhnya) dan Nahk (manhuk: bait yang terambil 2/3 nya, maka lazim tinggal dua taf'ilah, segmen/wazan).
 
18. Maka dari مَفَاعِيْلُنْ menjadi مَفَاعِلُنْ

19. تُزَوِّدِ , dengan Isyba' harakat Rawi, yaitu huruf dal dipanjangkan harakatnya, maka lahirlah huruf liin (dalam hal ini huruf ya', karena berada setelah kasrah).
Isyba' artinya mengenyangkan bacaan harakat atau memanjangkannya. Pengisyba'an ini akan sering ditemui pula pada bait-bait berikut dalam kitab ini.

Isyba' dan Rawi akan dibahas dalam ilmu kedua atau Ilmu Qofiyah, insyaallaah.
 
20. Maka dari مَفَاعِيلُنْ menjadi مَفَاعِي kemudian dipindah menjadi فَعُولُن
 
21. Maka menjadi
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن * فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

Bahar ini dinamakan Madid (yang dipanjangkan) karena kedua wazan yang huruf tujuh yang berada di antara wazan yang hurufnya lima dipanjangkan.
 
22. Maka dari فَاعِلاتُن menjadi فَاعِلا kemudian dipindah فَاعِلُنْ
 
23. Maka dari فَاعِلاتُن menjadi فاعلات kemudian dipindah فَاعِلانْ

24. Maka dari فَاعِلاتُن menjadi فَاعِل kemudian dipindah فَعلُن
       
25. Maka dari فَاعِلاتُن menjadi فعلا kemudian dipindah فَعلُن

26. Maka akan berbunyi
مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُن . مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُ :
Basith secara bahasa berarti terbentang/terpapar. Dinamakan demikian karena pada tiap-tiap juz/segmen yang Suba'i terdapat dua sabab yang terbentang, yaitu karena berturut-turut.
 
27. Maka dari فَاعِلُنْ  dirubah menjadi فَعْلُنْ
 
28. Maka dari فَاعِلُنْ menjadi  فَاعِل kemudian dipindah menjadi فَعْلُنْ
 
29. Maka dari مُسْتَفْعِلُنْ menjadi  مُسْتَفْعِلَنْتُنْ kemudian dipindah menjadi مُسْتَفْعِلاتن

30. Maka dari مُسْتَفْعِلُنْ menjadi مُسْتَفْعِلُ kemudian dipindah menjadi  مَفْعُولُن
 
31. Maka ia berbunyi
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

Wafir secara bahasa artinya “yang banyak". Disebut demikian karena bait tersebut banyak watadnya.

32. Maka dari مفاعلتن  menjadi مفاعل  kemudian dipindah فَعُولُن
 
33. Maka dari مفاعلتن menjadi مفاعلتن kemudian dipindah menjadi  menjadi   مَفَاعِيلُنْ
 
34. Maka akan berbunyi
مُتَفَاعِلُن متفاعلن متفاعلن * مُتَفَاعِلُن متفاعلن متفاعلن :
 
Dinamakan Kamil (sempurna) karena dharbnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Ia mempunyai sembilan dharb yang jumlah ini tidak dimiliki selainnya, yaitu 'arudh pertama tiga dharb, 'arudh kedua dua dharb, dan 'arudh ketiga empat dharb.

35. Maka menjadi متفاعلن kemudian dipindah فعلاتن

36. Maka menjadi متفاعلن kemudian dipindah فعلن

Kata "negeri" dalam buku ini dimaksudkan daerah. Misalnya dalam buku-buku sastra Indonesia; Negeri Sungai Batang, Negeri Minangkabau, dan lain-lain.

37. Yaitu pada 'arudh tersebut terdapat perubahan dari متفاعلن menjadi lalu dipindah menjadi فعلن

38. Maka menjadi متفاعلنتن kemudian dipindah متفاعلاتن  

39. Maka dari متفاعلن kemudian dipindah  متفاعلنن kemudian dipindah menjadi متفاعلان  

40. Maka dari متفاعلن menjadi متفاعل kemudian dipindah menjadi فعلاتن 

41. Maka menjadi

. مفاعیلن مفاعیلن * مفاعیلن مفاعیلن

Hazj secara bahasa artinya bergetar dalam menyanyikan, lembut serta harus perlahan.
 
42. Maka dari مفاعیلن menjadi مفاعي kemudian dipindah فعولن 
 
43. Maka menjadi   
مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مستفعلن

Secara bahasa Rajaz artinya bergerak, bergoyang, bergetar. Dinamakan demikian karena ia tidak tetap dalam salah satu keadaan melainkan banyak perubahan baik tersebab 'illat, zihaf, shatr dan nahk.

44. Maka dari مستفعلن menjadi مستفعل kemudian dipindah menjadi مفعولن
 
45 Majzu' ialah bait yang juz 'arudh dan dharbnya ditiadakan.

46 Masythur ialah bait yang satu syathrnya (separuh baitnya) ditiadakan.
 
47 Manhuk ialah bait yang dihilangkan dua pertiganya. Maka dalam bahar Rajaz tinggallah dua
juz/taf'ilah.

Bait yang Manhuk di atas ada terusan baitnya yang artinya masih berkaitan, yaitu:
أَحَبُّ فِيْهَا وَأَضَعْ
"Maka aku ketika itu akan melompat dan berlari cepat".
Diceritakan bahwa yang mengatakan bait di atas dua orang, Waraqah bin Naufal dan Darid. Adapun Waraqah, maka yang dimaksud adalah mau membela Nabi, tetapi apabila Darid sebaliknya.

48. Maka berbunyi
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن * فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن :
 
Raml secara bahasa artinya cepat atau bergegas. Dinamakan demikian karena segmen bahar ini dibaca cepat.
 
49 Maqshur ialah menghilangkan huruf mati dari Sabab Khafif dan mematikan harakatnya yang hidup, maka dari فاعلاتن menjadi فاعلات lalu dirubah menjadi, فاعلان

50 Tasbigh adalah membubuhi huruf mati pada Sabab Khafif, maka dari فاعلاتن menjadi فاعلاتنن
lalu dipindah فاعلاتان
 
51. Maka berbunyi
مستفعلن مستفعلن مفعولات * مستفعلن مستفعلن مفعولات
Secara bahasa Sari' artinya cepat. Dinamakan demikian karena diucapkan secara cepat.
 
52. Maka dari مفعولات menjadi مفعلا kemudian dipindah menjadi فاعلن 

53. Maka dari مفعولات  menjadi مفعلات kemudian dipindah menjadi فاعلات

54. Maka dari مفعولات menjadi مفعو kemudian dipindah menjadi فعلن
 
55. Maka dari مفعولات menjadi معلا kemudian dipindah menjadi فعلن

56 Masythurah ialah bait yang terambil separuh. Maka dari مفعولات menjadi مفعلات

57. Maka dari مفعولات menjadi مفعولا dipindah menjadi مفعولن 
 
59. Maka dari مستفعلن menjadi مستعلن dipindah menjadi مفتعلن

60. Tentang bait Manhuk, lihat keterangan pada bahar Rajaz no.5 tersebut Mauqufah, maka dari  مفعولات menjadi مفعلات lalu dipindah menjadi  مفعولان

61. Maka dari مفعولات menjadi مفعولا dipindah menjadi مفعولن
62. Dibaca وَيْلُ أُمّ   tidak dibaca  وَيْل أُمّ  .  Asalnya . وَيْلٌ لِأُمّ tanwin dan lam ditiadakan karena diidhofahkan

Begitu juga hamzah, karena dharurat syi'r. Lafadz سعدا dinashabkan, karena huruf jer yang masuk padanya ditiadakan.

63 Maka menjadi
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن * فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن  
 
Bahar ini dinamakan Khafif (ringan) karena ia adalah bahar Suba'i (wazan-wazannya berhuruf tujuh) yang paling ringan lantaran padanya terdapat lafadz ber-Sabab Khafif tiga berturut-turut.

64. Dalam salah satu keterangan proses Tasy'its ialah meniadakan huruf pertama watad majmu' atau huruf keduanya. Maka dari فاعلاتن  menjadi فالاتن  atau فاعاتن kemudian dipindah menjadi مفعولن 

65 Maka dari فاعلاتن menjadi فاعلا kemudian dipindah
 
66 Maka dari مستفع لن menjadi مستفع لـ kemudian dipindah 
 
67 Maka menjadi

مفاعیلن فاع لا تن * مفاعیلن فاع لا تن 

Secara bahasa Mudhari' berarti menyerupai. Baha ini dinamakan demikian karena menyerupai bahar Khafif, yaitu pada salah satu kedua juznya berupa Majmuʼul Watad dan yang lain berupa Mafruq.

68 Pada Hasywu (selain 'arudh dan dharb) dari bait di atas terdapat Kaff (meniadakan huruf ketujuh mati).
 
69 Maka berbunyi 

مفعولات مستفعلن * مفعولات مستفعلن 

Muqtadhab (dengan sighat isim mafʼul) secara bahasa artinya yang dimajukan. Dinamakan demikian karena juz mafʼulat pada bahar Muqtadhab dimajukan dibanding dengan yang ada pada bahar Munsarih.
 
70 Maka dari مستفعلن menjadi مفتعلن
 
71 Pada Hasywu bait di atas terdapat Thayyu, maka dari مفعولات menjadi مفعلات lalu dipindah menjadi فاعلات
 
72 Maka berbunyi
مستفع لن فاعلاتن * مستفع لن فاعلاتن 

Mujtats secara bahasa artinya terputus. Dinamakan demikian karena ia terputus dari bahar Thawil, disebabkan mustaf'ilun mendahului faa'ilaatun.

lihat) مفعولن lalu salah satu dari keduanya diganti menjadi فاتن atau فالاتن menjadi فاعلاتن Maka dari 73
pada bahar Khafif dan penjelasannya).
Lafadz pada awal bait tersebut asalnya L (huruf Jer dan ↳ istifham), disukunkan mim-nya karena dharurat syi'ir dan alifnya ditiadakan karena dijerkan (lihat Alfiyah bab Waqaf “ wama falistifhami in......")

74 Mutaqarib artinya saling berdekatan. Dinamakan demikian karena watad-watadnya berdekatan dengan sabab-sababnya, begitu pula sebaliknya. Karena berdekatan di antara kedua dari tiap-tiap watad itu terdapat satu dharb.
 
75 Maka dari فعولن menjadi فعول
 
76  Maka dari فعولن menjadi  فعو lalu dipindah فعل 

77 Maka dari فعولن menjadi فع

78 Maka dengan majzu' bait itu terdiri dari enam juz. Adapun tentang proses mahdzuf ataupun abtar (pada bait berikutnya) lihat keterangan no. 3 dan no. 4 di atas.

79 Mutadarik artinya "yang menyusul”. Dikatakan demikian karena ia menyusul bahar Mutaqarib. Disebabkan semula oleh Imam Khalil tidak disertakan tetapi kemudian oleh Imam Akhfash disertakannya. Dengan demikian terkadang ia disebut Mutadarak (dengan fathah huruf ra'-nya) yang artinya disusulkan atau disertakan. Bahar ini terkadang pula disebut bahar Mukhtara' atau Khabab.

80 Maka dari فاعلن  menjadi فعلنتن  dipindah فعلاتن
 
81 Pada bait tersebut terdapat 'arudh berwazan ر عُمان / فعلاتن sebenarmya Shahih sebagaimana,
pernyataan di atas, akan tetapi ditashri'kan (baitnya bernama Musharra'). Tashri' ialah merubah arudh sesuai dengan wazan dharbnya baik Towi maupun wazan.
 
82 Maka dari فاعلن menjadi فاعلنتن dipindah فاعلان
 

83 Maka dari فاعلن menjadi فاعل dipindah فعلن . Hasywu adalah Maa'adal 'Aruudhi wadh-Dharb, yaitu selain 'arudh dan dharb.

[alkhoirot.org]
LihatTutupKomentar