Doa Sebelum dan Sesudah Pengajian

Doa mulai Pengajian Doa penutup pengajian Doa khatam dari membaca kitab ini seluruhnya Doa sehabis jamuan makan

Doa Sebelum dan Sesudah Pengajian
Nama kitab: Terjemah Durratun Nashihin, Durrotun Nasihin
Judul asal: Durrat al-Nasihin fi al-Wa'zhi wa al-Irsyad
Judul asal dalam teks Arab: درة الناصحين في الوعظ والإرشاد
Makna: Mutiara Ahli Nasihat dalam Petuah dan Tuntunan Agama
Penulis: Umar bin Hasan bin Ahmad al-Syakir al-Khaubari (عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخويري)
Bidang studi: Etika budi pekerti Islam, akhlak mulia, tasawuf
Penerjemah:

Daftar isi

  1. Muqaddimah
  2. Doa-Doa
  3. Kembali ke: Terjemah Durratun Nashihin 

Muqaddimah

segala puji bagi allah yang menjadikan kita termasuk orang orang yang mengaharapkan kebagusan, dan memahamkan kita pada ilmu-ilmu para ulama’ yang menancap, sholawat serta salam untuk seorang yang agamanya menghapus agama-agama orang kafir dan orang jelek, dan untuk keluarganya dan para sahabatnya yang mereka berpegang syariatnya yang sholeh.

dan setelah itu, berkata seorang hamba yang rugi yang butuh pada rahmat tuhannya yang maha kuasa, yaitu usman ibn hasan ibn ahmad syakir al khobi, semoga Allah memuliakan mereka dengan kelembutannya dan kemurahannay yang tinggi: saya telah menetap di kota besar di konstantinopel -semoga allah menjaganya dan seluruh kota dari penyakita dan kerusaan- ketiaka saya melihan teman-teman pelajar dan guru-guru yang mengampu, yang mereka di antara masyarakat seperti lentera di kegelapan malam, nasehat yang disukai di antara mereka dan di antara ulama yang muliah, yang mereka karena perpegang sumber ilmu adalah para pewaris nabi, tetapi tidak di urutkat berdasar runtutan quranul adzim, maka aku berharap untuk menulisnya dan membenarkan kesalahannya dengan pertolonga raja yang maha terpuji. dan kami telah menemukan  sebagian pelajar dari teman teman kita mengatakan degna lisan mereka apa yang tidak ada di kitab kita, dan mereka salah, bahkan mereka kafir dalam nasehat mereka pada orang-orang yang tenggelam dalam tidur, dan membahagiakan khonnas yang menggoda di dada manusia. kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan dari kejelekan amal kira. semoga Allah menjauhkan fitnah dalam hati kita.

lalu datang kepadaku di suatau hari sakit berat -sebab keputusan allah dan ketetapan tuhan yang maha terpuji- dan saya pemilik tempat tidur dalam beberapa hari, sampai saya tidak mampu sedikit ucapan, dan saya bernadzar jika allah menjagaku dari penyakit dan kerusakan, saya akan jatuh di antara para perindu dan makhluk, dan akan aku ceritakan di hadapanya kertas dengan sorot matahari dan cahaya, dan saya mengalirkan di antara manusia air tintan dan lautan.

ketiak saya di beri kesembuhan dari penyakit yang tertuslis, dan tidak tersisan dalam diriku kecuali sedikit lemah, dan saya menemuan ucapan ucapan ini, dan apa yang terjadi di tangan merekan tentang kesalahan dan kesesatan, dan saya mengambil tulisan dengan pertolongan raja yang maha memberi, maka semua permasalahnnya menjadi sepeteri perhiasan dan permata, yang tidak pernah di sentuh manusia dan jin.

dan saya urutkan setiap ayat dengan urutan quranul karim, dan aku memilih yang menunjukkan pada sifat-sifat sorga dan neraga, dan saya tambah sebgaian hadis yang mulian yang cerita yang baik, tentang orang yang berprilaku seperti prilaku kaum lut yang jelek, dan aku jelaskan apa urusannay di dunia dan akhirat, apakah wajib had atau rojam disamakan dengan orang yang berzina, dan ketika ia keluar dari perut ibu kepada rumah fana, dan butuh pada nama tertentu dari nama-nama muliah, aku beri nama: “Durratun Nasihin” semoga Allah menjadikannay di antara para saudara yang sholeh. hanya saja saya berharap dari para orang yang cerdas, lebih lagi dari orang yang mulia dan pembesa agar membenarkan kesahalahku, dan menghilangkan yang terjadi secara lupa dariku, karena manusia tempanya lupa,  dan kerena perbuatan sesamakau dalam hal semacam ini termasuk kejelekan, seperti tulisan cacat tangan tersia sia, dan kesibukan seperti ini saat belajar seperti melempat uang yang baik di sungai nil,  tiada ampunan dan di hapusnya dosa kecuali dari pengampunan, dan tiada dosa dan kekurangan kecuali dari kemaksiatan.

Dan Allah menjunjukkan pada jalan yang lurus, ia kecupukanku, dan sebaik waki,. baginay segala puji pada setiap keadaan, selain kafir dan kesesatan. ia bersih dari yang menyerupai dan yang menyamai.

DOA-DOA

Doa mulai pengajian

Artinya : Ucapkanlah salawat kepada Muhammad, Rasul kita. Ucapkanlah salawat kepada Muhammad, pengobat hati kita. Ucapkanlah salawat kepada Muhammad, pemberi syafaat atas dosa-dosa kita. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal kepadamu. Sungguh Mahabenar Allah Yang Mahaagung. Dan Rasul-Nya yang mulia telah menyampaikan (risalah-Nya), sedang kami tergolong orang-orang yang menyaksikan dan bersyukur atas apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada kami, dengan hati yang bersih. Setelah itu baca :

 Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alif Laam miim. Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 

Doa penutup pengajian :

Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan Junjungan kita Muhammad Rasulullah, juga kepada keluarga dan sahabatnya semuanya. Ya Allah, aturlah urusan-urusan kami, perbaikilah perbuatan-perbuatan kami, selamatkanlah kami dari pedihnya kemiskinan dan kehinaan, peliharalah kami dari bencana wabah dan penyakit menular, dan dani kejahatan-kejahatan muSuh, setan dan nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya Allah, mudahkanlah keteraturan bagi kami pada semua urusan agama dan dunia, dan sukseskanlah kami dalam meraih cita-cita kami dengan baik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari bencana yang berat, jurang kesengsaraan, nasib buruk dan kegembiraan musuh atas kesusahan kami. Oh Tuhan yang mengubah upaya dan keadaan semuanya, ubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang paling baik. Ya Allah, Oh Tuhan Yang Maha Pemberi karunia yang banyak. Oh Tuhan Yang Maha Pencipta segala perbuatan, bimbinglah kami kepada niat yang baik dalam semua perkataan dan perbuatan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, dan selamatkanlah agama kami serta janganlah Engkau cabut iman kami pada saat nyawa kami dicabut, dan janganlah Engkau serahkan kami kepada orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak kasihan kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Doa khatam dari membaca kitab ini seluruhnya :

Artinya : Ya Allah, Tuhan kami, Ya Rabbana terimalah (amalan) dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah tobat kami, oh Tuhan kami, karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Menerima tobat lagi Maha Penyayang. Dan tunjukilah kami serta bimbinglah kami ke jalan kebenaran dan jalan yang lurus dengan berkat khatam Alquran yang agung, dan dengan berkat kehormatan kekasih-Mu dan Rasul-Mu yang mulia. Maafkanlah kami oh Tuhan Yang Mahamulia, maafkanlah kami oh Tuhan Yang Maha Pengasih. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami dengan berkat karunia dan kemurahan-Mu oh Tuhan Yang Maha Pemurah dari semua yang pemurah, oh Tuhan Yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih.

Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan khataman Alquran, muliakanlah kami dengan berkat kemuliaan khataman Alquran, jadikanlah kami terhormat dengan berkat kehormatan khataman Alquran, kenakanlah kepada kami dengan pakaian khataman Alquran, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Alquran, hindarkan. lah kami dan segala bencana dunia dan azab akhirat dengan berkat kehormatan khataman Alquran, dan berilah rahmat kepada seluruh umat Muhammad dengan berkat kehormatan khataman Alquran.

Ya Allah, jadikanlah Alquran sebagai teman kami di dunia, pelipur kami di dalam kubur, penolong kami di hari kiamat, cahaya yang memerangi kami di atas Shirat, pengawal menuju surga, penutup dan penghalang kami dari api neraka, pembimbing dan pemimpin kami ke arah kebaikan seluruhnya, dengan berkat karunia-Mu, kedermawanan-Mu dan kemurahan-Mu, oh Tuhan Yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih.

Ya Allah, anugerahkanlah kami kemanisan dengan setiap huruf dari Alquran, kemuliaan dengan berkat setiap katanya, kebahagiaan dengan berkat setiap ayatnya, keselamatan dengan berkat setiap surahnya, dan pahala dengan berkat setiap juznya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada junjungan kami Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang baik, semuanya.

Ya Allah, tolonglah para pemimpin kami, pemimpin kaum muslimin. Dan tolonglah menteri-menterinya, wakil-wakilnya serta bala tentaranya sampai hari kiamat. Tetapkanlah keselamatan dan kesejahteraan bagi kami dan bagi orangorang yang berangkat haji, para pejuang di medan perang, para musafir dan orangorang yang tinggal di daratan-Mu dan lautan-Mu yang termasuk ke dalam golongan umat Muhammad, seluruhnya.

Ya Allah, sampaikanlah pahala dari bacaan yang telah kami baca dan cahaya dari bacaan yang telah kami baca setelah diterima dari kami dengan berkat karunia dan kebaikan-Mu, sebagai hadiah yang sampai kepada ruh Nabi kami Muhammad saw., dan kepada arwah putera-puteranya, isteri-isterinya, dan sahabat-sahabatnya, semoga Allah meridai mereka semuanya, dan juga kepada arwah bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami baik laki-laki maupun perempuan, saudarasaudara kami yang laki-laki dan yang perempuan, saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan dari bapak-bapak kami, saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan dari ibu-ibu kami, teman-teman kami, guru-guru kami, kerabat-kerabat kami, kiai-kiai kami serta siapa saja yang telah berjasa kepada kami, juga kepada arwah seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dengan berkat rahmat-Mu juga oh Tuhan Yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih.

Semoga Allah menyampaikan ganjaran dari kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad saw. Dengan ganjaran yang patut diterimanya. Mahasuci Tuhanmu yang memiliki keperkasaan dari sifat-sifat yang mereka katakan, salam sejahtera selalu tercurah kepada semua rasul, dan segala puji hanya untuk Allah, Tuhan Pemilik semesta alam. Ucapkanlah Alfatihah.

Doa sehabis jamuan makan.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam kitab-Nya (Alquran), yang artinya : “Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kami Muhammad Rasulullah, yang menyukai orang-orang dermawan dan orang-orang kaya yang memberi makan, dan juga semoga tercurah kepada keluarganya serta para sahabatnya, yang menyukai orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang dimuliakan (Allah).

Ya Allah, jadikanlah nikmat kami ini kekal, negara kami tegak, dan anak-anak kami berilmu. Dan janganlah Engkau serahkan kekuasan atas kami kepada orang yang zalim.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penyuguh makanan ini dan orang-orang yang memakannya, dan berilah berkat pada harta penyuguh makanan ini dan orangorang yang menghadirinya. Berilah kami makanan dari makanan surga, dan berilah kami minuman dari minuman Kautsar. Jodohkanlah kami dengan bidadari, dan muliakanlah kami dengan memandang Jamal-Mu, oh Tuhan semesta alam.

Ya Allah, tambahlah dan jangan Engkau kurangi, berkat kehormatan penghulu semua rasul, dan segala puji hanya untuk Allah Tuhan Pemilik alam semesta. Ucapkanlah Alfatihah.[]


LihatTutupKomentar