Terjemah Ayyuhal Walad 25 Nasihat Imam Ghazali pada Generasi Muda

Terjemah Ayyuhal Walad 25 Nasihat Imam Ghazali pada Generasi Muda Pengarang: Imam Ghazali (Gazali) Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq Risalah Ayuhal Walad

Terjemah Ayyuhal Walad


Nama kitab:  Terjemah Ayyuhal Walad Imam Ghazali, 25 nasihat al-Ghazali pada generasi muda.
Judul kitab asal:  Risalatu Ayyuhal Walad lil Ghazali (  رسالة أيها الولد  للإمام الغزالي)
Ejaan lain:  Risalah Ayyuhal Walad li al-Imam al-Ghazali
Pengarang: Imam Ghazali (Gazali)
Nama lengkap: Ejaan Indonesia: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i; Ejaan Inggris modern: Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad aṭ-Ṭūsiyy al-Ġazzālīy, Ejaan
Persia: Imam Muhammad-i Ghazali; Ejaan Inggris klasik: Algazelus atau Algazel.
Nama Arab: ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي
Kelahiran: 1058, Tus, Iran, Kesultanan Seljuk Raya
Meninggal: 1111, Thus, Khorasan Kesultanan Seljuk Raya
Penerjemah:
Bidang studi: Tasawuf, Akhlaq

 Daftar isi

 1. Download Terjemah dan Arab (pdf)
 2. Muqoddimah
 3. Nasihat Pertama Waktu Adalah Kehidupan
 4. Nasihat Kedua Bagaimana Sebaiknya Kita Menerima Nasihat
 5. Nasihat Ketiga Ilmu Itu Manfaat Apabila Diamalkan
 6. Nasihat Keempat Kadar Pahala (Balasan) Mengikuti Kadar Amalan
 7. Nasihat Kelima Ikhlaskan Niatmu
 8. Nasihat Keenam Hakikat Hidup, Cinta Dan Amal
 9. Nasihat Ketujuh Dahulukan Belajar Ilmu Yang Fardhu Ain
 10. Nasihat Kedelapan Ilmu Tanpa Amal Itu Gila
 11. Nasihat Kesembilan Tinggikan Cita-Citamu, Lawanlah Nafsumu Dan Jadikan Bekal Akhirat
 12. Nasihat Kesepuluh Bangun Beribadah Di Waktu Malam
 13. Nasihat Kesebelas: Ibadahmu Harus Mengikuti Aturan Syariat
 14. Nasihat Kedua belas: Setelah Mengamalkan Ilmu Baru Engkau akan Mengetahui Hakikatnya
 15. Nasihat Ketiga belas: Empat Sifat Kesempurnaan bagi seorang Salik (yang Menempuh Jalan Akhirat)
 16. Nasihat Keempat belas: Wasiat Imam Asy-Syibli
 17. Nasihat Kelima belas: Delapan Nasihat Imam Hatim al-Asham
 18. Nasihat Keenam belas:  Carilah Guru yang Mursyid
 19. Nasihat Ketujuh belas:  Intisari Ilmu Tasawuf
 20. Nasihat Kedelapan belas: Hakikat Ubudiyah
 21. Nasihat Kesembilan belas: Hakikat Tawakal
 22. Nasihat Kedua puluh: Hakikat Ikhlas
 23. Nasihat Kedua puluh satu: Hakikat Riya'
 24. Nasihat Kedua puluh dua: Jangan Banyak Bertanya, Tetapi Banyak Beramal
 25. Nasihat Kedua puluh tiga: Tinggalkan Empat Perkara
 26. Nasihat Kedua puluh empa: Kerjakan Empat Perkarat
 27. Nasihat Kedua puluh lima: Penutup
 28. Kitab Akhlak dan Tasawuf lain:
  1. Terjemah Nashaihul Ibad
  2. Terjemah Ta'lim Muta'allim 
  3. Terjemah Sullamut Taufiq
  4. Terjemah Al-Munqidz minad Dhalal
  5. Terjemah Minhajul Abidin
 29. Serial Kitab Akhlak lin Banin (untuk anak laki-laki):
  1. Terjemah Akhlak lil Banin Juz 1
  2. Terjemah Akhlaq lil Banin Juz 2
  3. Terjemah Akhlak lil Banin Juz 3 
  4. Terjemah Akhlaq lil Banin Juz 4 
 30. Serial Kitab Akhlak lin Banat (untuk anak perempuan):
  1. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 1
  2. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 2
  3. Terjemah Akhlaq lil Banat Juz 3
 31. Kembali ke Kitab Tasawuf dan Akhlak 

 

Muqaddimah

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين

Segala puji bagi Allah , dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, dan selawat serta salam semoga atas nabinya yaitu Muhammad dan keluarganya semuanya

اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين، لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله

Ketahuilah bahwa ada seorang pelajar dahulu itu selalu melayani Al-Syekh Al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Muhammad Al Ghozali semoga Allah merahmati beliau

واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه، حتى جمع دقائق العلوم، واستكمل فضائل النفس

Dan sibuk menghasilkan dan membaca ilmu kepada imam Ghozali, sampai ia mengumpulkan ilmu-ilmu yang sulit, dan menyempurnakan keutamaan jiwa

ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه، وخطر على باله فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم، وصرفت في ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة؟ وأيها لا ينفع حتى أتركه؟

Lalu ia berpikir di suatu hari, tentang keadaan dirinya dan bisikan hatinya, ia berkata: aku telah membaca bermacam-macam ilmu, dan menggunakan keindahan umurku untuk mempelajari ilmu dan mengumpulkannya, dan sekarang saya harus mengetahui apa macam ilmu yang bermanfaat besok dan menyenangkan aku di akhiran? Dan apa yang tidak bermanfaat lalu aku tinggalkan

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع” رواه مسلم وغيره

Rasulullah bersabda: wahai Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat: Hr muslim dan lainya

فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب الى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل، والتمس منه نصيحة ودعاء

Lalu pikiran ini terus, sampai ia menulis kepada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al Ghozali untuk meminta fatwa, dan menanyakan kepada beliau beberapa masalah dan meminta kepada beliau nasihat dan doa

قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بها مدة عمري إن شاء الله تعالى

Ia berkata: walaupun karya-karya Syekh seperti Ihya dan lainya itu mencakup jawaban pertanyaanku tetapi tujuanku adalah agar syekh menulis kebutuhanku di beberapa lampiran yang akan bersamaku di saat hidupku dan aku melaksanakannya selama umurku insya Allah taala

فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه

Lalu syekh menulis kitab ini untuk menjawabnya


Download (pdf)

 1. Terjemah Ayyuhal Walad bahasa Indonesia
 2. Terjemah Ayyuhal Walad versi Melayu (Malaysia, Brunei) 
 3. Risalatu Ayyuhal Walad (versi Arab)
LihatTutupKomentar