Mukaddimah Bulughul Maram

Mukaddimah Bulughul Maram lni adalah sebuah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil-dalil hadits yang berkaitan dengan masalah hukum syariat,

Mukaddimah Bulughul Maram
Nama kitab: Terjemah Kitab Bulughul Maram (Bulugh Al Marom)
Judul kitab asal: Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ)
Pengarang: Ibnu Hajar Al Asqalani (773 - 825H /1372 - 1449 M)
Penerjemah:
Bidang studi: Hadits Hukum

Muqaddimah


بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ
الحافظ ابن حجر العسقلاني

مقدمة

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد

فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً ، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي .
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة .
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وبالستة من عدا أحمد ، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم . وقد أقول الأربعة وأحمد ، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول ، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير ،وبالمتفق البخاري ومسلم ، وقد لا أذكر معهما ، وما عدا ذلك فهو مبين .
 
وسميته بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ ، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالاً ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى .

Segala puji hanya bagi Allah atas nikmat-nikmatNya yang
tampak maupun yang tersembunyi, yang dulu maupun seka-
rang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan
RasulNya, Muhammad, serta sanak keluarga dan para sahabat
beliau yang meniti jalan untuk membela agamaNya dengan
cepat, juga kepada para pengikut mereka yang mewarisi ilmu
mereka, karena para ulama adalah pewaris para nabi; alangkah
mulianya mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi.
Amma ba'du;

lni adalah sebuah ringkasan yang mencakup dasar-dasar
dalil-dalil hadits yang berkaitan dengan masalah hukum syariat,
yang saya susun dengan sangat baik; agar orang yang mengha-
falnya menjadi orang yang unggul di antara kawan-kawannya,
murid pemula bisa meminta tolong kepadanya, dan orang yang
cinta ilmu, serta ingin mendalaminya membutuhkannya. Dan
di akhir setiap hadits, saya menjelaskan para imam yang menge-
luarkannya, dengan tujuan untuk menasihati umat.
Maka yang dimaksud dengan (diriwayatkan oleh) "Imam
yang Tujuh" adalah: Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
an-Nasa 'i, at-Tirmidzi, dan lbnu Majah.

Sedangkan maksud (diriwayatkan oleh) "Imam yang Enam"
adalah: Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali Ahmad.
Maksud (diriwayatkan oleh) "Imam yang Lima" adalah:
Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali al-Bukhari dan
Muslim; dan terkadang saya mengatakan, "Imam yang Empat
danAhmad".

Maksud (diriwayatkan oleh) "Imam yang Empat" adalah:
Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali tiga imam
yang pertama.

Maksud (diriwayatkan oleh) "Imam yang Tiga" adalah: Para
imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali tiga orang yang
pertama dan yang terakhir.

Maksud (diriwayatkan oleh) "Muttafaq 'alaih" adalah: al-
Bukhari dan Muslim, dan terkadang saya tidak menyebutkan
ahli hadits yang lain bersama mereka berdua.
Yang selain (semua imam) itu, [maka ia] 41 dijelaskan (oleh
penulis tentang periwayatannya, Ed.).

Lalu saya menamakan kitab ini dengan, "Bulugh al-Maram
min Adillah al-Ahkam

Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa
yang kami ketahui sebagai hukuman atas kami, dan agar meng-
anugerahkan kepada kita suatu amal perbuatan yang membuat-
Nya ~ ridha

LihatTutupKomentar